Veselības nozares ietvaros ir iespēja piesaistīt papildus investīcijas no Eiropas teritoriālajām sadarbības programmām. Plašāku informāciju skatīt šeit www.interreg.lv

Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija skatīt šeit www.varam.gov.lv

Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ekspertu kontaktinformāciju skatīt šeit www.interreg.lv