Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunas par aktuālajiem jautājumiem veselības nozarē.

Veselības ministrijā 2020.gada 27.maijā notika ikgadējās Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas.

Tikšanās pārrunāti aktuālie jautājumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas jomā.

Ikgadējo tikšanās prezentācijas:

Veselības ministrijā 2019.gada 24.aprīlī notika ikgadējās Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas.

Tikšanās pārrunāti aktuālie jautājumi veselības nozarē:

  • Informācija par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas aktualitātēm;
  • Veselības ministrijas rekomendācijas veselīgai skolu videi;
  • ESF finansēto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas vienkāršošana.

Veselības ministrijā 2018.gada 3.maijā norisinājās ikgadējās Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas, kurās tika pārrunāti aktuālie jautājumi veselības nozarē.