Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes mērķis ir samazināt alkohola patēriņu un tā radītās sekas. 

Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums - likumi.lv

Padomes priekšsēdētājs:

 • Hosams Abu Meri, veselības ministrs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

 • Jana Feldmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore

Padomes personālsastāvs:

 • Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs
 • Laila Ābola, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve, Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja
 • Solvita Āmare-Pilka, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktore
 • Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā
 • Didzis Brūklītis, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vadītājs
 • Henriks Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents
 • Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības aizsardzības eksperts
 • Dzintars Mozgis, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
 • Valdis Otzulis, Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta direktors
 • Uldis Reimanis, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
 • Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
 • Astrīda Stirna, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja
 • Baiba Mūrniece, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktora vietniece
 • Dace Ugare, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece
 • Imants Zaķis, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktora vietnieks

Padomes kontaktpersona: Elēna Zviedre, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67717480, e-pasts: elena.zviedre@vm.gov.lv

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

Padomes sēdes prezentācijas: