Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes mērķis ir samazināt alkohola patēriņu un tā radītās sekas. Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums - likumi.lv

Padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs:

 • Daniels Pavļuts, veselības ministrs

Padomes personālsastāvs:

 • Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs 
 • Inga Apsīte, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore
 • Laila Ābola, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve, Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja
 • Solvita Āmare-Pilka, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktore
 • Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece - direktores pienākumu izpildītāja
 • Henriks Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents
 • Guntra Kaufmane, Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta direktore
 • Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības aizsardzības eksperts 
 • Inga Birzniece, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja  
 • Dace Ugare, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktores vietniece
 • Dzintars Mozgis, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
 • Uģis Norītis, Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta direktors
 • Uldis Reimanis, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
 • Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
 • Astrīda Stirna, VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja
 • Laura Turlaja, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore
 • Imants Zaķis, Iekšlietu ministrija Nozares politikas departamenta direktora vietnieks, Politikas izstrādes nodaļas vadītājs

Padomes kontaktpersona: Sanita Lazdiņa, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte, tālrunis 60005266, e-pasts: sanita.lazdina@vm.gov.lv

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

Padomes sēdes prezentācijas: