Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums -  likumi.lv

Konsultatīvās padomes mērķis: Samazināt alkohola patēriņu un tā radītās sekas.

Padomes sastāvs:

Ilze Viņķele - veselības ministre
Daina Mūrmane-Umbraško - Veselības ministrijas valsts sekretāre
Ingus Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretārs 
Inga Apsīte - Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore
Laila Ābola - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve, Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja
Solvita Āmare-Pilka - Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktore
Baiba Bašķere - Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece - direktores pienākumu izpildītāja
Henriks Danusēvičs - Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents
Guntra Kaufmane - Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta direktore
Pēteris Leiškalns - Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības aizsardzības eksperts 
Santa Līviņa - Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore 
Zanda Matuzale - Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore
Dzintars Mozgis - Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
Uģis Norītis - Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta direktors
Uldis Reimanis- Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Ilze Rudzīte - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Astrīda Stirna - VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja
Laura Turlaja - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore
Imants Zaķis - Iekšlietu ministrija Nozares politikas departamenta direktora vietnieks, Politikas izstrādes nodaļas vadītājs

Padomes kontaktpersona: Padomes kontaktpersonu uz Sanita Lazdiņa, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte, tālrunis 60005266, e-pasts: sanita.lazdina@vm.gov.lv.

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

Padomes sēdes prezentācijas: