Fizisko aktivitāšu veicināšana ir viena no sabiedrības veselības prioritātēm, tādēļ būtiska ir starpnozaru (veselības, izglītības, sporta, nodarbinātības, sociālās un tūrisma nozares, kā arī satiksmes, pilsētplānošanas un apkārtējās vides aizsardzības u.c.) sadarbība un mērķtiecīga, saskaņota rīcība fiziskās aktivitātes veicināšanai sabiedrībā.

Veselības ministrija izstrādā fizisko aktivitāšu veicināšanas politiku, kā arī valsts un reģionālā līmenī uzrauga šīs politikas īstenošanu, vienlaikus sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju un pašvaldībām, kā arī citām valsts pārvaldes iestādēm.

Fiziskajām aktivitātēm ir labvēlīga ietekme uz cilvēka veselību.

Ieteikumi fizisko aktivitāšu veikšanai ikdienā dažādām sabiedrības grupām ir pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnes sadaļā "Fiziskās aktivitātes".

Veselības ministrija ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma atbalstu ir realizējusi dažādas aktivitātes fizisko aktivitāšu jomā, piemēram, sabiedrības informēšanas kampaņu "Kustinācija", apmācības pedagogiem, pētījumus par iedzīvotāju fizisko aktivitāti u.c. Vairāk informācijas var lasīt Veselības ministrijas vietnē esparveselibu.lv.

Lai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī sekmētu un koordinētu politikas plānošanas dokumentos iekļauto mērķu un pasākumu īstenošanu fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā, Veselības ministrija sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju ir izstrādājusi rekomendācijas fizisko aktivitāšu veicināšanai Latvijas iedzīvotājiem, kas ir paredzētas politikas veidotājiem un īstenotājiem.