Visa kalendārā gada garumā gan Pasaules Veselības organizācija, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs kā arī citas starptautiskas apvienības, kas par savas darbības mērķi izvirzījušas sabiedrības uzmanības pievēršanu un cīņu ar dažādām veselības problēmām, ir noteikušas dienas, kurās konkrētie jautājumi pasaulē tiek īpaši akcentēti, tādējādi gūstot plašāku sabiedrības ievērību.

Tematiskās pasaules veselības dienas skatīt Pasaules Veselības organizācijas tīmekļa vietnē www.who.int