Veselības ministrijas padotības iestādes Veselības inspekcijas kompetencē ietilpst iedzīvotāju veselību ietekmējošo vides faktoru, tirgū pieejamo ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu (tai skaitā biocīdu un mazgāšanas līdzekļu), kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu (tai skaitā jaunieviesto tabakas izstrādājumu), augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Veselības inspekcija www.vi.gov.lv

Veselības ministrijas padotības iestādes Slimību profilakses un kontroles centra kompetencē ir veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, organizēt slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumus, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt sabiedrības veselību. Slimību profilakses un kontroles centrs www.spkc.gov.lv