Informācija sagatavota pamatojoties uz 2022.gada februārī veiktās Veselības ministrijas aptaujas datiem par slimnīcu gatavību iesaistīties rezidentu apmācībā 2022.gadā.

Detalizēta slimnīcu iesniegtā nosūtīta augstskolu vienotajai uzņemšanas komisijai izmantošanai pie rezidentūras vietu plānošanas ārstniecības iestādēs.

Prezentācijā ietvertas specialitātes saskaņā ar veselības ministra 2022.gada 1.aprīļa rīkojumu  Nr.67 "Par rezidentūras vietu skaitu 2022./2023.studiju gadā".