SAIRIS - Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēma

https://datupanelis.eveseliba.gov.lv/

Resursu grupā “Ārstniecības personāla nodrošinājums” dati par situāciju uz 2023.gada janvāri aktualizējami līdz 2023.gada 5.februārim kā pārskata periodu norādot “Janvāris, 2023”.