SAIRIS - Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēma datupanelis.eveseliba.gov.lv

Resursu grupā “Ārstniecības personāla nodrošinājums” dati par situāciju uz 2024.gada janvāri aktualizējami līdz 2024.gada 24.janvārim kā pārskata periodu norādot “Janvāris, 2024”. 

Papildu informāciju par datu attēlošanu, labošanu un ievadi - Vadlīnijas par SAIRIS datu aktualizācijas kārtību: 

Kontakti jautājumu vai neskaidrību gadījumā:

  • par datu ievadi vai labošanu aicinām rakstīt uz e-pastu: sairis@vmnvd.lv
  • par datu ievades metodisko un saturisko pusi aicinām sazināties ar Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecāko eksperti Lauru Vanagu, rakstot uz e-pastu: laura.vanaga@vm.gov.lv