Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes uzdevums ir koordinēt valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību narkotisko un psihotropo vielu, kā arī prekursoru nelegālās aprites un narkotiku lietošanas novēršanā un ierobežošanā.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums

Narkotisko un psihotropo vielu izplatība ir kompleksa parādība, kuras risināšanā nepieciešama tādu nozaru kā veselības, iekšlietu, tieslietu, labklājības, izglītības, ārlietu, satiksmes u.c. iesaiste. Tāpat ļoti svarīga šo nozaru starpinstitūciju sadarbība.

 • Narkotiku izplatības ierobežošanā vienlīdz svarīgas abas dimensijas – narkotiku piedāvājuma samazināšana un narkotiku pieprasījuma samazināšana. Lai uzsvērtu, ka narkotiku lietošana ir primāri risināma ar profilakses, veselīga dzīvesveida izvēles un ārstnieciskiem pasākumiem, sākot ar 2021. gada 1. janvāri Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes vadība no Iekšlietu ministrijas tika nodota Veselības ministrijai.

Padomes sastāvs:

 • Veselības ministrs (Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes priekšsēdētājs)
 • Iekšlietu ministrs
 • Izglītības un zinātnes ministrs
 • Labklājības ministrs
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
 • Tieslietu ministrs
 • Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks
 • Slimību profilakses un kontroles centra direktors
 • Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes atbildīgā amatpersona narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites apkarošanas jomā
 • Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors
 • Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties ģenerālprokurors vai viņa pilnvarota persona

Padomes kontaktpersona: Valērija Muižniece-Briede, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876095, e-pasts: valerija.muizniece-briede@vm.gov.lv.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sanāksmju protokoli:

Prezentācijas: