Nepieciešams tikai nedaudz, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu: pārdomāts uzturs, regulāras fizikās aktivitātes un dažādas citas veselīgas dzīvesveida izmaiņas padarīs Tevi stiprāku, enerģiskāku un drošāku.

Lai uzturētu veselīgu dzīvesveidu, nevajag daudz, jo galvenais ir ieviest veselīgus paradumus savā ikdienā. Piemēram: 

  • Veselīgi ēd! 
  • Nodarbojies ar fiziskajām aktivitātēm! 
  • Atmet smēķēšanu un citus kaitīgos ieradumus! 
  • Rūpējies par savu seksuālo, reproduktīvo un psihisko veselību! 
  • Atvēli laiku kvalitatīvai atpūtai un miegam! 
  • Domā pozitīvi! 
  • Nelieto alkoholu!

Veselības ministrija, kā vadošā valsts pārvaldes iestāde sabiedrības veselības jomā, izstrādā veselības veicināšanas valsts politiku, kā arī valsts un reģionālā līmenī uzrauga veselības veicināšanas politikas īstenošanu.

Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošina sabiedrības informēšanu par veselības veicināšanu un slimību profilaksi. Vienlaikus Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošina Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla un Latvijas Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla darbību.

Veselības ministrija ir nodrošinājusi Eiropas Savienības fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošanu ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomā. Plašāk par projektā īstenotajiem pasākumiem lasīt - esparveselibu.lv

Dažādi pasākumi veselības veicināšanai turpināsies arī nākamajā ES fondu plānošanas periodā.