MK noteikumi apstiprināti MK sēdē

Pasākuma mērķis ir piesaistīto un noturēto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros,  lai veicinātu to piesaisti darbam veselības aprūpē.

Pasākuma mērķa grupa ir ārstniecības personas.

Pasākuma iznākuma rādītājs ir ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu specifiskā atbalsta mērķa ietvaros un kuras atbalsta rezultātā strādā ārstniecības iestādē, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Uz 2029. gada 31. decembri atbalstu būs saņēmušas 458 ārstniecības personas, no kurām 45 ārstniecības personas ar vidējo izglītību un 413 ārstniecības personas ar augstāko izglītību, tai skaitā nodrošinot, ka uz 2024. gada 31. decembri atbalstu būs saņēmušas 50 ārstniecības personas, tai skaitā, no kurām 5 ārstniecības personas ar vidējo izglītību un 45 ārstniecības personas ar augstāko izglītību.

Pasākuma finansējums

Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 690 300 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 5 686 755 euro  nacionālais valsts budžeta finansējums – 1 003 545 euro.

Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums projektā nepārsniedz 85 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne ātrāk kā kopš 2023. gada 1. jūlija

 

4125
41252