MK noteikumi izstrādes procesā

Pasākuma mērķis ir veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus

Pasākuma finansējums

Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 25 906 866 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 22 020 836 euro  nacionālais valsts budžeta finansējums – 3 886 030 euro.