Konsultatīvās padomes mērķis: iesaistīt farmācijas un veselības jomas nevalstiskās organizācijas farmācijas  jomas politikas veidošanā un īstenošanā

Farmācijas jomas konsultatīvās padomes kontaktpersonas: Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, 67876114, e-pasts: inese.kaupere@vm.gov.lv.

Konsultatīvās padomes sēžu protokoli:

2020.gada Farmācijas jomas konsultatīvās padomes protokoli