Farmācijas jomas konsultatīvās padomes mērķis ir iesaistīt farmācijas un veselības jomas nevalstiskās organizācijas farmācijas jomas politikas veidošanā un īstenošanā.

Farmācijas jomas konsultatīvās padomes kontaktpersona: Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, 67876114, e-pasts: inese.kaupere@vm.gov.lv

Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēžu protokoli:

2020.gada Farmācijas jomas konsultatīvās padomes protokoli