Veselības ministrijas veselības nozares stratēģiskā padome (turpmāk – Padome) izveidota 2007.gadā.

Padome izveidota kā konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt veselības nozares biedrības, asociācijas, valsts un pašvaldību institūcijas veselības politikas veidošanā un īstenošanā. 

Konsultatīvās padomes mērķis: Piedalīties veselības politikas veidošanā un īstenošanā un sekmētu informācijas apmaiņu un sadarbību starp Veselības ministriju, veselības nozares biedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām

Veselības ministrijas kontaktpersona: Laura Boltāne, Pārnozaru politikas nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876154, e-pasts: laura.boltane@vm.gov.lv

Veselības nozares stratēģiskās padomes priekšsēdētājs: veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Veselības nozares stratēģiskās padomes locekļi:

Padomes locekļi: 

 • Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrība
 • Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO
 • Ilva Aršauska, Latvijas Māsu asociācija
 • Valts Ābols, Latvijas Lielo slimnīcu asociācija
 • Daiga Behmane, Latvijas Veselības ekonomikas asociācija 
 • Andrejs Ērglis, Latvijas Universitāte
 • Egils Einārs Jurševics, Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija
 • Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienība
 • Jevgēņijs Kalējs, Latvijas Slimnīcu biedrība
 • Valdis Keris, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība
 • Līga Kozlovska, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija
 • Dace Ķikute, Latvijas Farmaceitu biedrība
 • Zane Liepiņa, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
 • Vladislava Marāne, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija
 • Alise Nicmane - Aišpure, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija
 • Aigars Pētersons, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Māris Rēvalds, Veselības aprūpes darba devēju asociācija
 • Aivars Vētra, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība
 • Jānis Vētra, Latvijas Jauno ārstu asociācija
 • Baiba Ziemele, Latvijas Pacientu organizāciju tīkls 

2024.gada Veselības nozares stratēģiskās padomes sēdes protokoli:

2024.gada 8.aprīļa Veselības nozares stratēģiskās padomes sanāksmes protokola pielikumi:

2023.gada Veselības nozares stratēģiskās padomes sēdes protokoli:

2022.gadā organizētās Veselības nozares stratēģiskās padomes sēdes protokoli:

 2021.gadā organizētās Veselības nozares stratēģiskās padomes sēdes protokoli:

2020. gadā organizētās Veselības nozares stratēģiskās padomes sēdes protokoli:

2019.gadā organizētās padomes sēdes:

2018.gadā organizētās padomes sēdes:

  2017.gadā organizētās padomes sēdes:

  2016.gadā organizētās padomes sēdes:

  2014.gadā organizētās padomes sēdes:

  • 2014.gada 21.augustā Stratēģiskās padomes locekļiem notika tikšanās pie ministru prezidentes Laimdotas Straujumas, lai iepazītos ar darba grupas veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai diskusiju starprezultātierm.
  • 2014.gada 4.septembrī notika atkārtota tikšanās, lai iepazītos ar iepriekš minētās darba grupas diskusiju noslēguma rezultātiem (tajā skaitā iepriekš neapskatītajiem jautājumiem par veselības aprūpes finansēšanas modeli un pašvaldību iesaisti veselības aprūpes sistēmas nodrošināšanā).
  • 2014.gada 19.februārī tika sasaukta Galveno speciālistu un Stratēģiskās padomes sēde, kas bija veltīta iepriekšējo Valsts pētījumu programmu rezultātu izvērtēšanai, lai, pamatojoties uz šo izvērtējumu, varētu sniegt priekšlikumus par Valsts pētījumu programmas 2014.-2017.gadam Sabiedrības veselības prioritārā virziena mērķi un uzdevumiem. 

  2013.gadā organizētās padomes sēdes:

  • 2013.gada 29.aprīlī notika Veselības nozares stratēģiskās padomes un Veselības ministrijas Galveno speciālistu kopsēde, kurā tika turpināts skatīt iepriekš galveno speciālistu sanāksmē diskutēto jautājumu par kritērijiem pacientu nosūtīšanai pie speciālistiem un uz izmeklējumiem, ar mērķi mazināt rindas un iespējām šo kritēriju izstrādē iesaistīt rezidentus, proti viņus iesaistot konsultāciju nepieciešamības un pieejamības izpētē. Sēdes dalībniekiem bija iespēja noklausīties Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas informāciju par visaptverošas kvalitātes vadības modeļa ieviešana Latvijas ārstniecības iestādēs.
  • 2013.gada 14.martā notika Veselības nozares Stratēģiskās padomes sēde, kurā tika sniegta informācija par Koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli un pasākumu plāna projektu "Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam". 2013.gada 14.marta sēdes protokols -

  2010., 2011. un 2012.gadā organizētās padomes sēdes:

  • 2012.gada 18.aprīlī notika Veselības nozares stratēģiskās padomes un Veselības ministrijas Galveno speciālistu kopsēde, kurā prezentēja diskusiju materiālu Veselības aprūpes sistēmas attīstības plānam 2013.–2015.gadam. Protokols

  2010.gadā padomes sanāksmēs apspriestie jautājumi: par rezidentu apmācību; par situācija veselības aprūpē; veselības nozares normatīvo aktu koncepcija; par neatliekamo medicīnisko palīdzību saņēmušo slimnieku skaita pieaugumu stacionāros 2010.gada janvārī attiecībā pret iepriekšējo gadu tādu pašu laika periodu; par slimnieku, kam noteikta pirmreizējā diagnoze slimības vēlīnā stadijā pieaugums; par Veselības likumprojektu; par galveno speciālistu institūcijas izveides principiem, tā personālsastāva apstiprināšana; Sabiedrības veselības rīcībpolitikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadiem izstrādes gaita, iesaistītās institūcijas, sasaiste ar veselības nozares plānošanas stratēģiskajiem virzieniem; Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāna 2011.- 2013.gadam projekts; Veselības nozares attīstības redzējums 2011.gadam samazinātā finasējuma apstākļos.