MK noteikumi izstrādes procesā

Pasākuma mērķis ir primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru 

Pasākuma finansējums

Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 200 000 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 6 970 000 euro  nacionālais valsts budžeta finansējums – 1 230 000 euro.