Veselības ministrijas padotības iestādes Nacionālais veselības dienests īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Īsteno valsts politiku E-veselības ieviešanā. Nacionālais veselības dienests www.vmnvd.gov.lv

Veselības ministrijas padotības iestādes Veselības inspekcijas kompetencē ietilpst valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzība un kontrole, lai nodrošinātu veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi kvalitatīvai un kvalificētai veselības aprūpei.  Veselības inspekcija www.vi.gov.lv