Foto: Piecu stāvu augsta ēka ielas malā

Veselības ministrija izveidota 2003.gada 1.februārī. Līdz tam vadošā iestāde veselības nozarē bija Labklājības ministrija, taču 2002.gada nogalē pēc 8.Saeimas vēlēšanām tika izveidota Veselības ministrija. Veselības ministrija izveidota, atdalot ar veselības aprūpes politiku saistītās funkcijas no Labklājības ministrijas.

Veselības ministri kopš 2002.gada:

Ilze Viņķele 23.01.2019.-07.01.2021.

Anda Čakša 16.06.2016.-23.01.2019.

Guntis Belēvičs 05.11.2014.-10.06.2016.

Ingrīda Circene 25.10. 2011.-14.07.2014.

Juris Bārzdiņš  03.11.2010.-25.10.2011.

Didzis Gavars  13.05.2010.-03.11.2010.

Baiba Rozentāle  29.06.2009.- 23.03.2010.

Ivars Eglītis  20.12.2007.-17.06.2009.

Vinets Veldre  25.01.2007.-20.12.2007.

Gundars Bērziņš  02.12.2004.-25.01.2007.

Rinalds Muciņš  25.03.2004.-02.12.2004.

Ingrīda Circene  10.04.2003.-09.03.2004.

Āris Auders - 07.11.2002.-10.04.2003.

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Ministrijas atbildībā ir sabiedrības veselība, veselības aprūpe un farmācija. Galvenais ministrijas uzdevums ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot profilaksi, popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus, lai iedzīvotāji saņemtu izmaksu efektīvus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

Veselības ministrijas misija un vīzija

Veselības ministrijas Ētikas kodekss

Veselības ministrijas funkcijas un uzdevumus nosaka Nolikums

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.-2021.gadam

Veselības ministrs Daniels Pavļuts 

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir Ilmārs Dūrītis.

Veselības ministrijas administratīvo darbu vada valsts sekretāre.

No 2021.gada 20.aprīļa Veselības ministrijas valsts sekretāre ir Indra Dreika.

Valsts sekretāres galvenie uzdevumi ir nozares politikas un stratēģiju izstrādes organizēšana, nozares politikas īstenošana, iestādes administratīvā darba vadīšana un ministriju funkciju izpildes organizēšana.

Valsts sekretāre plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm, izdod iekšējos normatīvos aktus, kā arī veic virkni citu pienākumu, lai ministrijas darbs noritētu sekmīgi.

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieki:

  • Valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos - Antra Valdmane
  • Valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos - Boriss Kņigins
  • Valsts sekretāres vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos - Aiga Balode