Foto: Piecu stāvu augsta ēka ielas malā

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Ministrijas atbildībā ir sabiedrības veselība, veselības aprūpe un farmācija. Galvenais ministrijas uzdevums ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot profilaksi, popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus, lai iedzīvotāji saņemtu izmaksu efektīvus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

Veselības ministrijas misija un vīzija. Veselības ministrijas Ētikas kodekss.

Veselības ministrijas funkcijas un uzdevumus nosaka Nolikums.

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.-2021.gadam.

Veselības ministrijas struktūra

Veselības ministrijā ir astoņi departamenti: Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, Farmācijas departaments, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments, Nozares budžeta plānošanas departaments, Personāla un dokumentu pārvaldības departaments, Projektu vadības departaments, Sabiedrības veselības departaments un Veselības aprūpes departaments. 

Veselības ministrijā ir desmit patstāvīgās nodaļas: Audita nodaļa, Grāmatvedības nodaļa, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Iepirkumu nodaļa, Īpašumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļa, Juridiskā nodaļa, Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļa, Komunikācijas nodaļa, Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļa, Politikas koordinācijas nodaļa.

Veselības ministrijas vadība

Veselības ministrija ir tieši pakļauta veselības ministram. Veselības ministre ir Ilze Viņķele. 

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir Ilmārs Dūrītis

Veselības ministrijas valsts sekretāre ir Daina Mūrmane-Umbraško

Valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos - Āris Kasparāns

Valsts sekretāres vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos - Agnese Vaļuliene

Valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos - Līga Šerna 

Ministrijas administratīvo darbu vada valsts sekretārs. Valsts sekretāra galvenie uzdevumi ir nozares politikas un stratēģiju izstrādes organizēšana, nozares politikas īstenošana, iestādes administratīvā darba vadīšana un ministriju funkciju izpildes organizēšana. Valsts sekretārs plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm, izdod iekšējos normatīvos aktus, kā arī veic virkni citu pienākumu, lai ministrijas darbs noritētu sekmīgi.

Veselības ministrijas vēsture

Veselības ministrija izveidota 2003.gada 1.februārī. Līdz tam vadošā iestāde veselības nozarē bija Labklājības ministrija, taču 2002.gada nogalē pēc 8.Saeimas vēlēšanām tika izveidota Veselības ministrija. Veselības ministrija izveidota, atdalot ar veselības aprūpes politiku saistītās funkcijas no Labklājības ministrijas.

Veselības ministri kopš 2002.gada:

Anda Čakša 16.06.2016. - 23.01.2019.

Guntis Belēvičs 05.11.2014. - 10.06.2016.

Ingrīda Circene 25.10. 2011. - 14.07.2014.

Juris Bārzdiņš  03.11.2010. - 25.10.2011.

Didzis Gavars  13.05.2010. - 03.11.2010.

Baiba Rozentāle  29.06.2009. - 23.03.2010.

Ivars Eglītis  20.12.2007. - 17.06.2009.

Vinets Veldre  25.01.2007. - 20.12.2007.

Gundars Bērziņš  02.12.2004. - 25.01.2007.

Rinalds Muciņš  25.03.2004. - 02.12.2004.

Ingrīda Circene  10.04.2003. - 09.03.2004.

Āris Auders - 07.11.2002. - 10.04.2003.

 

2013.gada 1.februārī apritēja 10 gadi, kopš izveidota Veselības ministrija. Tādēļ, lai atskatītos uz šo gadu laikā paveikto veselības nozarē, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā ministrija rīkoja konferenci, kurā sadarbības partneri un sabiedrisko organizāciju pārstāvji tika aicināti pastāstīt par savu pieredzi veselības sistēmā un līdzšinējo sadarbību, kā arī sniegt savu skatījumu, par to, ko cilvēki sagaida un saņem no veselības sistēmas.