Foto: Piecu stāvu augsta ēka ielas malā

Veselības ministrija izveidota 2003.gada 1.februārī. Līdz tam vadošā iestāde veselības nozarē bija Labklājības ministrija, taču 2002.gada nogalē pēc 8.Saeimas vēlēšanām tika izveidota Veselības ministrija. Veselības ministrija izveidota, atdalot ar veselības aprūpes politiku saistītās funkcijas no Labklājības ministrijas.

Veselības ministri kopš 2002.gada:

Daniels Pavļuts 07.01.2021. - 14.12.2022.

Ilze Viņķele 23.01.2019.-07.01.2021.

Anda Čakša 16.06.2016.-23.01.2019.

Guntis Belēvičs 05.11.2014.-10.06.2016.

Ingrīda Circene 25.10. 2011.-14.07.2014.

Juris Bārzdiņš  03.11.2010.-25.10.2011.

Didzis Gavars  13.05.2010.-03.11.2010.

Baiba Rozentāle  29.06.2009.- 23.03.2010.

Ivars Eglītis  20.12.2007.-17.06.2009.

Vinets Veldre  25.01.2007.-20.12.2007.

Gundars Bērziņš  02.12.2004.-25.01.2007.

Rinalds Muciņš  25.03.2004.-02.12.2004.

Ingrīda Circene  10.04.2003.-09.03.2004.

Āris Auders - 07.11.2002.-10.04.2003.

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Ministrijas atbildībā ir sabiedrības veselība, veselības aprūpe un farmācija. Galvenais ministrijas uzdevums ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot profilaksi, popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus, lai iedzīvotāji saņemtu izmaksu efektīvus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

Veselības ministrijas misija un vīzija

Veselības ministrijas Ētikas kodekss

Veselības ministrijas funkcijas un uzdevumus nosaka Nolikums

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.-2021.gadam

Veselības ministre Līga Meņģelsone

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Ortveina. 

No 2023.gada 16.februāra Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumus pilda Aiga Balode, valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos.

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieki:

  • Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos - Antra Valdmane
  • Valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos - Boriss Kņigins