Veselības ministrija izstrādā un koordinē valsts uztura politikas veidošanu, kā arī valsts un reģionālā līmenī uzrauga šīs politikas īstenošanu, vienlaikus sadarbojoties ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes iestādēm.

Veselības ministrija izstrādā normatīvos aktus par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.

Informatīvie materiāli ar ieteikumiem veselīgam uzturam pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Veselības ministrijas portālā www.esparveselibu.lv atradīsiet uzticamu ekspertu viedokļus, komentārus un citu noderīgu informāciju par veselīgu uzturu. Veselības ministrija ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma atbalstu ir īstenojusi vairākus pasākumus veselīga uztura jomā, tostarp, apmācības par veselīga uztura jautājumiem izglītības iestāžu pavāriem, pārtikas tehnologiem, apmācības pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem, t.sk. par veselīga uztura jautājumiem. Vairāk informācijas par Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros īstenotajiem pasākumiem mājaslapā: www.esparveselibu.lv

Lai informētu un izglītotu sabiedrību par veselīga uztura jautājumiem, Veselības ministrija izstrādā veselīga uztura ieteikumus un rekomendācijas dažādām iedzīvotāju grupām:​​​​​​

Ministru kabineta noteikumi nr.172 par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.

Paraugs ēdienkartēm (sabalansētas ēdienkartes vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un internātskolu izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēniem) - skatīt šeit.

Paraugs ​sabalansētai veģetārai ēdienkartei pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem -  skatīt šeit.

Ēdienkartes izglītības iestādēm skatīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Uztura ieteikumi cilvēkiem ar dažādām kuņģa un zarnu trakta hroniskajām slimībām: