Veselības ministrijas ES fondu aktivitātes veselības aprūpes jomā 2014.-2020.gadā

Pamatojoties uz Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktajiem prioritāriem virzieniem, veselības jomā izvirzītas divas galvenās prioritātes veselības jomā ES fondu jaunajam plānošanas periodam.

Lai uzlabotu plānošanu un koordinēšanu veselības sistēmā, kā arī attīstītu kompleksu pakalpojumu pieejamību veselības jomā saistībā ar galvenajiem priekšlaicīgas mirstības cēloņiem, paredzēts izstrādāt veselības aprūpes tīklu attīstības vadlīnijas sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomās.

Lai palielinātu iedzīvotāju īpatsvaru ar veselīgu dzīvesveidu, veicinātu iedzīvotājus vairāk pievērsties fiziskām aktivitātēm, mazinātu smēķētāju skaitu un mazinātu alkohola patēriņu Latvijā, plānoti vairāki veselības veicināšanas pasākumi un slimību profilakses uzlabošanas pasākumi, piemēram, izglītojoši semināri, sabiedrības informēšanas pasākumi, sociālās kampaņas, fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi, informēšana par veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes celšanu un vienmērīgu veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību visā Latvijā, lielākoties piesaistot to reģioniem,   plānoti atbalsta pasākumi veselības aprūpes darbinieku piesaistei darbam ārpus Rīgas, kā arī paredzēti tālākizglītības pasākumi veselības jomā strādājošajām personām.

Lai paaugstinātu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un drošumu, kā arī uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmu, plānots izveidot pēc vienotiem principiem veidotu kvalitātes sistēmu ārstniecības iestādēs,

Veselības ministrijas mērķis ir uzlabot iedzīvotāju veselību un palielināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu, kā arī uzlabot iedzīvotāju izglītotību par savu veselību un veselīgu dzīves veidu.

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiek veikti uzlabojumi sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālās,  un garīgās veselības jomā izveidojot attiecīgos veselības aprūpes tīklus. Šajās jomās attīstīta sniegto pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, veicot investīcijas infrastruktūras uzlabošanā un jaunas izveidē, tādējādi palielinot veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un nodrošinot darbinieku ātrāku atgriešanos darba tirgū.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektā noteiktie specifiskie atbalsta mērķi veselības jomā