Oslo (Norvēģija) 2003.gada 27.oktobrī pieņemta deklarācija par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības (turpmāk - Partnerība) dibināšanu: (latviešu valodā) - *pdf., (angļu valodā) - *pdf. 

Partnerība ir sadarbības organizācija, kas sevī ietver 9 valstu (Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Krievijas) valdības, Eiropas Komisijas struktūrvienības un astoņas starptautiskās organizācijas. 

Partnerības galvenais uzdevums ir rūpēties par iedzīvotāju veselības un labklājības uzlabošanos, nodrošinot tādējādi ilgtspējīgu Ziemeļu dimensijas teritorijas attīstību. Partnerības mērķis ir veicināt sadarbību, palīdzēt celt kapacitāti un labāk koordinēt Ziemeļu dimensijas teritorijā realizētos starptautiskos projektus. Partnerība darbs ietver kā daudzpusējo projektu realizāciju, tā arī starptautiskās politikas izstrādi un ministru līmeņa sanāksmju organizēšanu. 

Partnerības darbu nosaka Ziemeļu dimensijas politika un to īsteno četri partneri - ES valstis, Islande, Norvēģija un Krievija. Ziemeļu dimensijas politika ir pamats ciešākiem sakariem, konkrētu projektu realizācijai, stabilitātes nodrošināšanai, ekonomiskās sadarbības, konkurences veicināšanai un ilgtspējīgai Ziemeļeiropas attīstībai. 

Partnerība koncentrē darbu uz divām prioritātēm: 

1. Samazināt galveno infekcijas slimību izplatību un popularizēt dzīves veidu, kas neļauj attīstīties neinfekcijas slimībām. 
2. Paaugstināt iedzīvotāju labklājību un popularizēt sociāli aktīvu dzīvesveidu. 

Lai efektīvi veiktu noteiktos uzdevumu un sasniegtu nospraustos mērķus, Partnerība ir izveidojusi organizatorisko struktūru, kas šobrīd ietver Partnerības ikgadējo konferenci (katru otro gadu notiek ministru līmenī), Vecāko amatpersonu komiteju, četras ekspertu grupas, divas asociētās ekspertu grupas un sekretariātu. 

Pamatojoties uz pieņemto Deklarāciju, ir izstrādāts un iesniegts dalībvalstīm apstiprināšanai līgums par partnerības sekretariāta izveidi. 2009.gada 19.februārī iepriekš minētā līguma projekts tika uzsaukts valsts sekretāru sanāksmē. 

2009.gada 25.novembrī Norvēģijā tika parakstīts saprašanās memorands par Ziemeļu dimensijas sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariāta izveidi (latviešu valodā) - *pdf.; (angļu valodā) - *pdf. 

Latvijas pārstāvniecība Ziemeļu dimensijas partnerībā 

Partnerības ikgadējā konference (PAC) un Vecāko pārstāvju komiteja (CSR). Veselības ministrija nodrošina Latvijas Republikas pārstāvniecību partnerības lēmējorgānā - Partnerības ikgadējā konferencē, kas tiek organizēta reizi divos gados. Minētajā konferencē piedalās veselības ministrs vai viņa pilnvarotā persona.

Izpildorgānā jeb Vecāko pārstāvju komitejā Latvijas Republiku pārstāv Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Elīza Bērziņa

  Partnerības ekspertu darba grupas: 

  HIV.TB un saistīto infekciju slimību darba grupa 

  Pastāvīgais pārstāvis: Šarlote Konova, Slimību profilakses un kontroles centrs

  Aizstājējs: Agnese Freimane Slimību profilakses un kontroles centrs 

  Primārās veselības ekspertu darba grupa 

  Pastāvīgais pārstāvis: Ieva Melišus, Veselības ministrija

  Aizstājējs: Jūlija Voropajeva, Nacionālais veselības dienests  

  Cietuma veselības ekspertu darba grupa 

  Pastāvīgais pārstāvis: Kristīne Ķipēna, Tieslietu ministrija

  Aizstājējs: Jana Feldmane, Veselības ministrija 

  Antimikrobās rezistences ekspertu darba grupa 

  Pastāvīgais pārstāvis: Ieva Voita, Slimību profilakses un kontroles centrs

  Aizstājēji: Inga Liepiņa, Veselības ministrija 

  Alkohola un citu vielu lietošanas ierobežošanas ekspertu darba grupa 

  Pastāvīgais pārstāvis: Sanita Lazdiņa, Veselības ministrija

  Aizstājējs: Laura Isajeva, Slimību profilakses un kontroles centrs 

  Neinfekciju slimību ekspertu darba grupa 

  Pastāvīgais pārstāvis: Iveta Pudule, Slimību profilakses un kontroles centrs

  Aizstājējs: Madara Saka, Veselības ministrija

  Darba drošības un arodveselības uzdevumu darba grupa 

  Pastāvīgais pārstāvis: Ivars Vanadziņš, Darba drošības un vides veselības institūts

  Aizstājēj: Jolanta Geduša, Labklājības ministrija 

  Papildu informācija par Ziemeļu dimensijas partnerību:

  • Informācija par Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerību www.ndphs.org
  • Ziemeļu dimensijas partnerības stratēģija 2020 - *pdf.