Rezidentūras vietu skaits 2020./2021.studiju gadā:

Veselības ministrija katru gadu līdz 1.aprīlim apstiprina rezidentu vietu skaitu sadalījumā pa specialitātēm, kā arī indikatīvi nosaka rezidentu vietu skaitu sadalījumā pa specialitātēm turpmākajiem diviem gadiem, kas var tikt precizēts attiecīgajā gadā.

    Veiktie grozījumi Veselības ministrijas 2020.gada 2.aprīļa rīkojumā Nr.69 “Par rezidentūras vietu skaitu 2020./2021.studiju gadā”: