Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir sniegt profesionālu nozares atbalstu mātes un bērna veselības politikas īstenošanai un mātes un bērna veselības uzlabošanai.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2018.gadā:

Padomes sēdes speciālistu prezentācijas:

Padomes sēdes darba kārtības tēma: par  jauno speciālistu (ārstu rezidentu ģimenes veselībā) apmācību pediatrijā un reproduktīvās veselības jautājumos. Padomes sēdes speciālistu prezentācijas: