Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir sniegt profesionālu nozares atbalstu mātes un bērna veselības politikas īstenošanai un mātes un bērna veselības uzlabošanai.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Viktorija Korņenkova, Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876098, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv 

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2022.gadā:

 Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2021.gadā:

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2019.gadā:

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2018.gadā:

Padomes sēdes speciālistu prezentācijas:

Padomes sēdes darba kārtības tēma: par  jauno speciālistu (ārstu rezidentu ģimenes veselībā) apmācību pediatrijā un reproduktīvās veselības jautājumos. Padomes sēdes speciālistu prezentācijas: