Latvija kā pastāvīga dalībvalsts Pasaules Veselības organizācijas (PVO) sastāvā iekļauta 1991.gadā.

Gadu vēlāk Latvijā atvērta PVO Pārstāvniecība Latvijā, kas kalpo kā tiešā saite starp Latviju, PVO Eiropas Reģionālo biroju Kopenhāgenā, PVO Galveno mītni Ženēvā un citām PVO institūcijām. 

PVO Pārstāvniecības Latvijā vadītāji: 

  • no 2024.gada 2.janvāra PVO pārstāvniecības Latvijā vadītāja ir Karina Zālīte
  • no 2020.gada 1.septembra līdz 2024.gada 1.janvārim PVO pārstāvniecības Latvijā vadītājs bija Dr. Uldis Mitenbergs
  • no 2020.gada 15.janvāra līdz 31.augustam - PVO Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvis Latvijā Dr. Mišels Tirēns (Dr Michel Thieren)
  • no 2019.gada 1.augusta līdz  31.decembrim - Dr. Kamrans Garahanovs (Dr Kamran Garakhanov)
  • no 1995.gada līdz 2019.gadam - Dr. Aiga Rūrāne

Par PVO Depozitārija bibliotēka

PVO Depozitārija bibliotēka savu darbu Latvijā uzsāka 1998.gadā kā PVO Informācijas un dokumentācijas centrs, bet 2004.gadā ieguva jaunu statusu - Depozitārija bibliotēka. Depozitārija bibliotēka atrodas Rīgas Stradiņa Universitātes bibliotēkā. Ikvienam interesentam bibliotēkā ir pieejama plaša speciālā literatūra par norisēm sabiedrības veselības jomā citviet pasaulē. 

PVO sadarbības centrs multirezistentās tuberkulozes (MDR-TB) pētniecībai

PVO sadarbības centrs multirezistentās tuberkulozes (MDR-TB) pētniecībai atvērts 2004.gadā rudenī Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrā (tagad centrs atrodas Latvijas Infektoloģijas centra sastāvā). Centra misija ir apmācīt medicīnas personālu no augstas saslimstības valstīm un palīdzēt īstenot DOTS Plus programmu MDR-TB ārstēšanā, izmantojot PVO rekomendācijas. Plašāk lasīt šeit: PVO Sadarbības centrs Multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.  

PVO sadarbības centrs veselības jomas profesionālajai izglītībai

2019.gada 11.aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) atklāts PVO Sadarbības centrs profesionālajā veselības aprūpes izglītībā.

Tā funkcijas ir deleģētas RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātei. PVO Sadarbības centrs ļaus plašāk piedāvāt RSU docētāju zināšanas un pieredzi starptautiskā mērogā, kā arī attīstīt pētniecību, iesaistoties dažādos PVO tīkla projektos 53 valstīs. Centrs arī palīdzēs citviet pasaulē pilnveidot studiju programmas atbilstoši PVO rekomendācijām. Vairāk informācijas lasīt Rīgas Stradiņa universitāes tīmekļa vietnē www.rsu.lv 

Pēc Latvijas Veselības ministrijas lūguma un sadarbībā ar PVO Pārstāvniecību Latvijā 2023.gada 21.-23.novembrī Latvijā uzturējās PVO eksperti, kas apmeklēja vairākas Latvijas psihiatriskās veselības aprūpes iestādes un tikās ar plašu iesaistīto ekspertu loku.

Vizītes rezultātā tapa ziņojums, kas ietver rekomendācijas Latvijas valdībai psihiskās veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai.

Pacientu līdzmaksājumu līmenis veselības izdevumos Latvijā, ko galvenokārt nosaka ambulatori lietojamās zāles, ir trešais augstākais ES; zāles pamatā nosaka katastrofālos izdevumus visās iedzīvotāju grupās.

Ziņojuma, kas izstrādāts sadarbībā ar Veselības ministriju, mērķis ir apzināt un pārskatīt jautājumus, kas skar zāļu pieejamību pacientiem Latvijā. Tajā galvenā uzmanība pievērsta zāļu aptverei, cenu noteikšanai un izplatīšanai un sniegts ieteikumu kopums par privāto līdzmaksājumu samazināšanu.  

Latvijā kopējie izdevumi medikamentiem (gan uz vienu iedzīvotāju, gan procentos no IKP) ir nedaudz lielāki nekā citās Baltijas valstīs; galvenokārt tāpēc, ka ir lieli izdevumi par bezrecepšu zālēm.

Psihiskas, neiroloģiskas un ar atkarību izraisošu vielu lietošanu saistītas saslimšanas, ieskaitot depresiju, veģetatīvo distoniju, psihozi, epilepsiju, demenci un alkoholismu, Latvijai sagādā nopietnas grūtības ne tikai neizmērojamo cilvēcisko ciešanu un sabiedrības veselības sloga dēļ, ko tās rada vai veicina, bet arī tāpēc, ka tām ir nopietnas sociālekonomiskās sekas, piemēram, ietekme uz darbaspēka produktivitāti. 

Šajā ziņojumā sniegts novērtējums par valstī esošo situāciju psihiskās veselības jomā, ieskaitot nozīmīgākos izaicinājumus un attīstības iespējas psihiskās veselības sistēmai, kā arī sniedzot ar ekonomiku saistītus pierādījumus slogam, kuru rada biežāk sastopamās psihiskās un ar atkarību izraisošu vielu lietošanu saistītās saslimšanas (psihoze, bipolārie traucējumi, depresija, veģetatīvā distonija un alkohola kaitīga lietošana), ko varētu novērst. Šo sešu slimību ārstēšanai, tika noteiktas intervences izmaksas, ieguvumi veselības un ekonomikas jomā, kā arī intervences pasākumi skolu vidē ar mērķi novērst depresiju un pašnāvību.

PVO ekspertu ziņojums, kas sagatavots pēc Veselības ministrijas lūguma, lai pārskatītu Latvijas cenu veidošanas un medikamentu kompensācijas sistēmas, t.sk., Nacionālā veselības dienesta apmaksāto medikamentu sarakstus, kā arī ieteiktu iespējamos veidus, kā sistēmas varētu uzlabot, veicinot būtisku un rentablu jaunu zāļu pieejamību iedzīvotājiem.