Latvija kā pastāvīga dalībvalsts Pasaules Veselības organizācijas (PVO) sastāvā iekļauta 1991.gadā.

Gadu vēlāk Latvijā atvērta PVO Pārstāvniecība Latvijā, kas kalpo kā tiešā saite starp Latviju, PVO Eiropas Reģionālo biroju Kopenhāgenā, PVO Galveno mītni Ženēvā un citām PVO institūcijām. 

PVO Pārstāvniecības Latvijā vadītāji: 

  • no 2020.gada 1.septembra PVO pārstāvniecības Latvijā vadītājs ir Dr. Uldis Mitenbergs
  • no 2020.gada 15.janvāra līdz 31.augustam - PVO Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvis Latvijā Dr. Mišels Tirēns (Dr Michel Thieren)
  • no 2019.gada 1.augusta līdz  31.decembrim - Dr. Kamrans Garahanovs (Dr Kamran Garakhanov)
  • no 1995.gada līdz 2019.gadam - Dr. Aiga Rūrāne

Par PVO Depozitārija bibliotēka

PVO Depozitārija bibliotēka savu darbu Latvijā uzsāka 1998.gadā kā PVO Informācijas un dokumentācijas centrs, bet 2004.gadā ieguva jaunu statusu - Depozitārija bibliotēka. Depozitārija bibliotēka atrodas Rīgas Stradiņa Universitātes bibliotēkā. Ikvienam interesentam bibliotēkā ir pieejama plaša speciālā literatūra par norisēm sabiedrības veselības jomā citviet pasaulē. 

PVO sadarbības centrs multirezistentās tuberkulozes (MDR-TB) pētniecībai

PVO sadarbības centrs multirezistentās tuberkulozes (MDR-TB) pētniecībai atvērts 2004.gadā rudenī Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrā (tagad centrs atrodas Latvijas Infektoloģijas centra sastāvā). Centra misija ir apmācīt medicīnas personālu no augstas saslimstības valstīm un palīdzēt īstenot DOTS Plus programmu MDR-TB ārstēšanā, izmantojot PVO rekomendācijas. Plašāk lasīt šeit: PVO Sadarbības centrs Multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.  

PVO sadarbības centrs veselības jomas profesionālajai izglītībai

2019.gada 11.aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) atklāts PVO Sadarbības centrs profesionālajā veselības aprūpes izglītībā.

Tā funkcijas ir deleģētas RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātei. PVO Sadarbības centrs ļaus plašāk piedāvāt RSU docētāju zināšanas un pieredzi starptautiskā mērogā, kā arī attīstīt pētniecību, iesaistoties dažādos PVO tīkla projektos 53 valstīs. Centrs arī palīdzēs citviet pasaulē pilnveidot studiju programmas atbilstoši PVO rekomendācijām. Vairāk informācijas lasīt Rīgas Stradiņa universitāes tīmekļa vietnē www.rsu.lv 

PVO misijas Latvijā

Starptautiskā sabiedrība ir cieši apņēmusies novērst cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) vertikālo transmisiju (no mātes bērnam). Šis mērķis ir iekļauts PVO, Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonda (UNICEF), ANO Kopējās HIV/AIDS apkarošanas programmas (UNAIDS) u.c. starptautisko organizāciju un projektu plānos. Misija Latvijā norisinājās p 2016.gadā no 23.maija līdz 27.maijam. Starptautiskās misijas ziņojuma par Latvijas gatavību novērst HIV vertikālo transmisiju (no mātes bērnam) tekstu skatīt šeit (angļu valodā) - *pdf.