Informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem Ukrainas pilsoņiem (latviešu, ukraiņu un angļu valodā).

Інформація про медичні послуги для громадян України (латиською, українською та англійською мовами).

Informācija Ukrainas pilsoņiem par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā

Bez maksas ir pieejami visi valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.

Tālrunis informācijai, jautājumiem 📞 80001234

 (pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8:30-17:00, piektdienās no plkst. 8:30-15:00 (angļu un krievu valodās).

📞 no ārvalstu numuriem: +371 67045005

Veselības ministrija 🌐www.vm.gov.lv

Nacionālā veselības dienests 🌐www.vmnvd.gov.lv
DZĪVĪBAI KRITISKĀ SITUĀCIJĀ📞 neatliekamā palīdzība 113 vai 112

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA

Ģimenes ārsts - konsultācijas, zāļu receptes, nosūtījums pie ārsta – speciālista, izmeklējumiem vai analīzēm, vakcinē u.c. nvd@vmnvd.gov.lv, 📞 80001234

Dežūrārsts – medicīniskas konsultācijas, zāļu receptes u.c., ja ģimenes ārsta darba laiks ir beidzies.

Pieejami Rīgā un citās lielākajās pilsētās. 🌐https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ > Kur saņemt medicīnisko palīdzību vai 📞 80001234

Tiešās pieejamības speciālists – bez ģimenes ārsta nosūtījuma: ginekologs; acu ārsts; pediatrs; bērnu ķirurgs; narkologs; dermatovenerologs (ja slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām); endokrinologs (ja slimo ar cukura diabētu); onkologs, onkologs ķīmijterapeits (ja slimo ar onkoloģisku slimību); pneimonologs (ja slimo ar tuberkulozi); psihiatrs vai bērnu psihiatrs (ja slimo ar psihisku slimību); infektologs (ja slimo ar HIV vai bijis tiešs kontakts ar HIV inficēto. 🌐https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ > Kur saņemt medicīnisko palīdzību vai 📞 80001234

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, slimnīcu uzņemšanas nodaļa – steidzama ārstu palīdzība - pēkšņa saslimšana, hroniskas slimības saasināšanās vai trauma. 🌐https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ > Kur saņemt medicīnisko palīdzību vai 📞 80001234.

Ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis 📞66016001 - konsultācijas pa telefonu vienkāršas saslimšanas gadījumā (nelielas traumas, brūces, saaukstēšanās, drudzis, vemšana, sasitumi u.c.). Darba dienās 17:00 – 8:00, brīvdienās, svētku dienās – 24h, arī krievu valodā.

Zobārstniecība –  valsts apmaksāta bērniem līdz 18 gadu vecumam, pieaugušajiem maksas pakalpojums. 📞 80001234
PSIHOEMOCIONĀLAIS ATBALSTS - bezmaksas atbalsta pakalpojumi pieaugušajiem un 
bērniem 🌐  https://ej.uz/atbalsts_UA
COVID-19 - Testēšana - Covid-19 simptomu gadījumā valsts apmaksā testu laboratorijā. Ārsta nosūtījums nav vajadzīgs. 📞 8303 (darba dienās 8:00 - 18:00, brīvdienās 9:00 - 14:00). Vakcinācija - pie ģimenes ārsta vai 📞 8989 (darba dienās 8:00 - 20:00; brīvdienās 9:00 - 18:00). Saziņa latviešu, angļu vai krievu valodā. Sertifikāts - ieceļošanai Latvijā, pakalpojumu saņemšanai u.c. gadījumos nav jāuzrāda, vajadzīga Ukrainas pilsoņa pase. Informācija – 8989 (darba dienās 8:00 - 20:00, brīvdienās 9:00 - 18:00). Par Covid-19 izolāciju un karantīnu 📞 +371 67387661 (darba dienās 9:00 - 16:00)
DOKUMENTI - pirms pakalpojuma saņemšanas – pase/vīza vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Nav pacienta līdzmaksājuma (neattiecas uz maksas pakalpojumiem – noskaidro pirms saņemšanas). Ja nav dokumentu 📞 80001234

Інформація Міністерство охорони здоров'я

Всі державні послуги охорони здоров’я Вам доступні безкоштовно

Для отримання інформації, консультації 📞 80001234

(понеділок-четвер 8:30 - 17:00, п’ятниця- 8:30 - 15:00, англійською та російською мовами).

📞для закордонних номерів : +371 67045005

Міністерство охорони здоров’я 🌐 www.vm.gov.lv

Національна служба здоров’я 🌐 www.vmnvd.gov.lv
У РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЮ📞  швидка допомога 113 або 112

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Сімейний лікар - консультації, рецепти на ліки,направлення до лікаря - спеціаліста,

обстеження чи аналізи, щеплення  т.і.  nvd@vmnvd.gov.lv, 📞80001234

Черговий лікар  – медичні консультації, рецепти на ліки т.і., якщо час прийому сімейного лікаря закінчився. Доступні у Ризі та інших великих містах.

🌐https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ à Kur saņemt medicīnisko palīdzību або 📞 80001234

Спеціаліст прямого доступу - без направлення сімейного лікаря: гінеколог; окуліст; педіатр; дитячий хірург; нарколог; дерматовенеролог (якщо ви страждаєте на захворювання, що передаються статевим шляхом); ендокринолога (якщо у вас цукровий діабет); онколог, онколог хіміотерапевт (якщо у вас онкологічне захворювання); пневмолог (якщо хворий або туберкульоз); психіатр або дитячий психіатр (якщо у вас психічне захворювання); інфекціоніст (якщо ви ВІЛ-інфіковані або мали безпосередній контакт з ВІЛ-інфікованою людиною. 🌐https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ à Kur saņemt medicīnisko palīdzību або 📞 80001234

Швидка медична допомога та приймальне відділення - невідкладна медична допомога - раптове захворювання, загострення хронічного захворювання або травми. 🌐https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ à Kur saņemt medicīnisko palīdzību або 📞 80001234

Телефон консультації сімейного лікаря 📞66016001 - телефонні консультації у разі простої хвороби (незначні травми, рани, застуда, температура, блювота, синці тощо). Будні 17:00 - 8:00, вихідні, свята - цілодобово, також російською мовою.

Стоматологія – державна послуга  для дітей до 18 років, платна послуга для дорослих. Для отримання інформації 📞 80001234
ПСИХОЕМОЦІЙНА ПІДТРИМКА -  безкоштовні послуги підтримки для дорослих і дітей         🌐 https://www.vm.gov.lv à Informācija Ukrainas pilsoņiem                                                               

КОВІД-19 (www.covid19.gov.lv/ru) - Тестування - У разі виявлення симптомів КОВІД-19  держава оплачує тест  у лабораторії. Направлення лікаря не потрібне. 📞 8303 (будні дні 8:00 - 18:00, вихідні 9:00 - 14:00).

Вакцинація - у сімейного лікаря або 📞 (будні 8:00 - 20:00; вихідні 9:00 - 18:00). Спілкування латиською, англійською чи російською мовами. Сертифікат - для в'їзду в Латвію, отримання послуг тощо. У деяких випадках паспорт громадянина України не потрібен. Інформація - 8989 (будні 8:00 - 20:00, вихідні 9:00 - 18:00). Для ізоляції та карантину Ковід -19 📞 +371 67387661 (будні дні 9:00 - 16:00)
ЯКІ ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ - до отримання послуги – паспорт/віза або посвідка на постійне проживання. При відсутності документів 📞 80001234. Без доплати пацієнта (не поширюється на платні послуги - дізнайтеся перед отриманням)

 

Information for Ukrainian citizens about health care services in Latvia

All the state funded healthcare services are available to you for free

For information, questions 📞 80001234

(Monday-Thursday 8:30–17:00, Friday – 8:30–15:00, in English and Russian)

📞 from foreign phone numbers: +371 67045005

Ministry of Health 🌐 www.vm.gov.lv

National Health Service 🌐 www.vmnvd.gov.lv
IN LIFE-SAVING SITUATION📞 emergency medical aid 113 or 112

MEDICAL AID

General practitioner – consultations, prescriptions, referral to a physician–specialist,

for examinations or analyses, vaccines etc. nvd@vmnvd.gov.lv, 📞 80001234

Doctor on duty – medical consultations, prescriptions, etc., beyond the general practitioner's

 business hours. Available in Riga and other larger cities. 🌐https://www.vmnvd.gov.lv/lv/Kur saņemt medicīnisko palīdzību or 📞80001234

Specialist of direct access – physician without a referral from the general practitioner: gynaecologist; oculist; paediatrist; children's surgeon; narcologist; dermatovenerologist (in case of sexually transmissive diseases); endocrinologist (in case of diabetes); oncologist, oncologist-chemical therapist (in case of oncologic disease); pneumologist (in case of tuberculosis); psychiatrist or children's psychiatrist (in case of mental illness); infectologist (in case of HIV or close contact with a HIV-infected person. 🌐https://www.vm.gov.lv > Informācija Ukrainas pilsoņiem

Urgent medical aid point and hospital admission unit – urgent medical aid – sudden illness, exacerbation of chronic disease or injury. 🌐https://www.vmnvd.gov.lv/lv/Kur saņemt medicīnisko palīdzību or 📞80001234

General practitioner’s hotline 📞66016001 – phone consultations in case of a simple illness (minor injuries, scars, cold, fever, vomiting, bruises etc.). Business days 17:00–8:00, weekends, public holidays – 24 h, also in Russian.

Dentistry – state funded for children up to the age of 18, paid service for adults. For information 📞 80001234

PSYCHOEMOTIONAL SUPPORT – free support services for adults and children 
🌐https://www.vm.gov.lv  Informācija Ukrainas pilsoņiem
COVID-19 (www.covid19.gov.lv/en) – Testing – in case of Covid-19 symptoms, state pays for laboratory test. No referral is required. 📞 8303 (business days 8:00–18:00, weekends 9:00–14:00).Vaccination – at the general practitioner or 📞 8989 (business days 8:00–20:00; weekends 9:00–18:00). Communication in Latvian, English or Russian. Certificate – not required upon entry in Latvia, for receipt of services and in other cases, passport of a citizen of Ukraine is required. Information – 8989 (business days 8:00–20:00, weekends 9:00– 18:00). About Covid-19 isolation and quarantine 📞 +371 67387661 (business days 9:00–16:00)
REQUIRED DOCUMENTS – prior to receipt of service – passport/visa or permanent residence permit. If no documents are held 📞 80001234. No patient's co-payment (not applicable to paid services – find out in advance)