Veselības ministrijas padotības iestāde Veselības inspekcija veic farmaceitiskās, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli. Veselības inspekcija www.vi.gov.lv.

Veselības ministrijas padotības iestāde Zāļu valsts aģentūra īsteno kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē. Zāļu valsts aģentūra www.zva.gov.lv.