Veselības ministrijas apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību izcilām sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas Republikas attīstībā.

Veselības ministrijas Atzinības raksts piešķirts:

 • Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas medmāsai Leontinai Seilei par ilggadēju un nesavtīgu darbu veselības nozarē;
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Onkoloģijas klīnikas vadītājai, onkoloģei-ķīmijterapeitei Guntai Purkalnei par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • SIA “Rēzeknes slimnīca” anestezioloģei, reanimatoloģei Larisai Lobodai par ilggadēju un godprātīgu darbu anestezioloģijas nozarē, ieguldījumu jauno speciālistu izglītošanā un piesaistē reģionam;
 • Valmieras pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas speciālistei, SIA “Vidzemes slimnīca” valdes loceklei, ģimenes ārstei Gunai Poikānei par atbildīgu un pašaizliedzīgu ārsta pienākumu pildīšanu, iesaisti organizējot preventīvo Covid-19 izplatīšanās ierobežošanas darbu, piedaloties iedzīvotāju izglītošanā par  epidemioloģisko pasākumu realizēšanu un informatīvo materiālu sagatavošanā;
 • VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas vadītāja vietniecei Jeļenai Jurševicai par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpes jomā, uzlabojot aprūpes procesus slimnīcā – izstrādājot aprūpes metodes, kā arī plānojot darbinieku apmācību un realizējot to;
 • SIA "Sanare - KRC Jaunķemeri" Rehabilitācijas un rekreācijas dienesta vadītājai, Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedras, studiju programmas "Ergoterapija" vadītājai un docētājai Zanei Liepiņai par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpē;
 • AS “Veselības centru apvienība” veselības centra “Elite” galvenajai māsai Dainai Lielgalvei par ilggadēju, profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu pacientu veselības aprūpē, un jauno speciālistu apmācībā;
 • AS “Veselības centru apvienība” SIA “Dzelzceļa veselības centrs” kardioloģei Līgai Liepai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • Rīgas Stradiņa universitātes profesorei Ludmilai Vīksnai par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 izpētē un Covid-19 pandēmijas seku novēršanā;
 • Rīgas Stradiņa universitātes profesorei Indrai Zeltiņai par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 izpētē un Covid-19 pandēmijas seku novēršanā;
 • VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” infektoloģei Dacei Vīgantei par profesionālu un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu, kā arī ieguldījumu cīņā ar Covid-19 infekciju;
 • SIA “Veselības centrs 4” oftalmoloģei Aijai Mincenbergai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • Veselības inspekcijas Medicīnas ierīču uzraudzības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājai Jeļenai Cīrulei par ilggadēju, godprātīgu darbu un sasniegumiem veselības aprūpes nozares politikas ieviešanā, pārstāvot Latviju starptautiskā līmenī, kā arī sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības izplatības mazināšanā savas darbības jomas ietvaros;
 • SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Kvalitātes vadības daļas vadītājai (galvenā ārsta - virsārsta vietniecei), struktūrvienības “Centra poliklīnika” galvenajai ārstei Ainai Maskalānei par ilggadēju un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas vecākajai medicīnas māsai Sandrai Perunovai par profesionālu un godprātīgu darbu medicīnas māsas profesijā, ieguldījumu jauno speciālistu izglītošanā;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Ārkārtas situāciju gatavības nodrošināšanas nodaļas vadītājam Jurim Raudovam par ilggadēju, profesionālu darbu, izstrādājot un aktualizējot procesus, kārtības un algoritmus NMP dienesta rīcībai ārkārtas situācijās, kā arī dalību NMP dienesta Ārkārtas vadības grupas sastāvā;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsa Operatīvās vadības centra vadītājai Raitai Krišjānei par ilggadēju, profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu NMP izsaukumu pieņemšanas un brigāžu vadības procesa veiksmīgā īstenošanā, nodrošinot iedzīvotājiem savlaicīgu neatliekamo palīdzību, kā arī dalību NMPD dienesta Ārkārtas vadības grupas sastāvā;
 • SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspils slimnīcas medicīnas māsai Allai Rudenko par ilggadēju un profesionālu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu;
 • SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”’ Talsu filiāles galvenajai māsai Maijai Bitmanei par ilggadēju un profesionālu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu;
 • SIA “Vidzemes slimnīca” galvenajai māsai, vecmātei Antrai Kuprišai par ilggadēju, profesionālu darbu, medicīnas māsas profesijas popularizēšanu, darbinieku attīstības veicināšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu veselības aprūpes jomā;
 • SIA “Vidzemes slimnīca” medicīnas māsai Gundegai Kreilei par ilggadēju, profesionālu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus;
 • SIA “Vidzemes slimnīca” ārstnieciskai direktorei, neonatoloģei Ingai Ozoliņai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu, ieguldījumu jauno speciālistu piesaistē darbam slimnīcā;
 • VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra virsārstei Sarmītei Skaidai par ilggadēju, godprātīgu darbu un ieguldījumu narkoloģijas jomas attīstībā, kā arī jauno kolēģu apmācībā;
 • SIA “Ģimenes zobārstniecība” zobārstei Silvijai Veikšānei par ilggadēju, profesionālu darbu un ieguldījumu iedzīvotāju mutes veselības saglabāšanā;
 • SIA “Rēzeknes slimnīca” infektoloģei, Infekcijas slimību nodaļas vadītājai Intai Bērziņai par ilggadēju darbu veselības nozarē un ieguldījumu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos;
 • VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenajai māsai Ingai Šarovai par profesionālu un godprātīgu māsas pienākumu pildīšanu, ieguldījumu Covid-19 izplatības risku mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos;
 • VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ārstei-internistei Indrai Lilientālei par ilggadēju, godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu, ieguldījumu Covid-19 izplatības risku mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Infekciju uzraudzības dienesta vadītājam, infektologam un hepatologam Mārim Liepiņam par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē, kā arī par godprātīgu darbu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstināta riska un lielas slodzes apstākļos;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 9.Tuberkulozes un plaušu slimību diferenciāldiagnostikas nodaļas vadītājai Inetai Grīslei par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē;
 • SIA “Cēsu klīnika” Iekšķīgo slimību nodaļas ārstei-internistei Sandrai Ingai Baltrokai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • Zāļu valsts aģentūras Zāļu ekspertīzes laboratorijas vecākajai ekspertei – analītiķei Gundegai Vītolai par ilggadēju, profesionālu darbu, kā arī ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam Aleksejam Višņakovam par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē, kā arī par godprātīgu darbu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstināta riska un lielas slodzes apstākļos;
 • Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītājai Elīnai Dimiņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozares epidemioloģiskās uzraudzības jomā, kā arī nesavtību Covid-19 pandēmijas apkarošanā.

Veselības ministrijas Pateicības raksts piešķirts:

 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Ķirurģijas klīnikas ķirurgam Arvīdam Irmejam par ieguldījumu ķirurģijas attīstībā un pētniecībā Latvijā, kā arī jauno speciālistu apmācībā;
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Ambulatorā dienesta ārsta palīdzei Neatliekamās medicīnas centrā Ilzei Kaševskai ar ilggadēju un godprātīgu ārsta palīga pienākumu pildīšanu;
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” galvenajai māsai Dacei Kancānei par ilggadēju un godprātīgu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu, ieguldījumu VISA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” Paliatīvās aprūpes nodaļas izveidē;
 • SIA “Rēzeknes slimnīca” vecākā radiologa asistentei Elzai Kaupužei par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē;
 • Valsts asinsdonoru centra izbraukumu projektu vadītājai, izbraukumu pie asins donoriem organizatorei Sabīnai Teicānei par profesionālu darbu un ieguldījumu, organizējot asinsdonoru dienu izbraukumus ikdienā, kā arī Covid-19 uzliesmojuma un ārkārtējās situācijas laikā;
 • VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu slimību klīnikas vadītāja vietniecei Janai Pavārei par nozīmīgu atbalstu rekomendāciju sagatavošanā rīcībai ar bērniem Covid-19 saslimšanas gadījumā;
 • VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 11.nodaļas bērnu māsai Kitijai Janelei par ilggadēju un profesionālu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus un ieguldījumu jauno speciālistu izglītošanā;
 • Nacionālais veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītāja vietniecei Laurai Kronbergai par nozīmīgu ieguldījumu, veicot pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanā;
 • Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vecākajam inspektoram Jānim Kalācim par ilggadēju un profesionālu darbu veselības aprūpes iestāžu uzraudzībā un „Konsultē vispirms” pasākumu īstenošanā, veicinot drošāku veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, kā arī par personīgo ieguldījumu jauno darbinieku apmācībā;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālā centra galvenā ārsta palīdzei Inārai Belkevičai par profesionālu un pašaizliedzīgu ārsta palīga pienākumu pildīšanu;
 • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Tanatoloģijas nodaļas vecākajai tiesu medicīnas ekspertei Inārai Ščerbinskai par ilggadēju, profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesu medicīnas ekspertīzes attīstībā vairāk nekā 35 gadu garumā, kā arī ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;
 • SIA “Alūksnes slimnīca” medicīnas māsai Initai Vīksnai par ilggadēju un profesionālu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu, ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;
 • VSIA “Piejūras slimnīca” garīgās veselības aprūpes māsai Santai Pelnai par ilggadēju, godprātīgu darbu un aktīvu iesaistīšanos VSIA “Piejūras slimnīca” darba grupā Covid-19 jautājumu risināšanai un seku novēršanai;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas stacionāra „Biķernieki” un stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” Uzņemšanas nodaļu vadītājam Aleksandram Garinam par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē, kā arī par godprātīgu darbu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstināta riska un lielas slodzes apstākļos;
 • Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājai Daigai Holmai par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļas vadītājai Ilzei Arājai par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministres padomniecei nozares politikas plānošanas jautājumos Martai Krivadei par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktorei Santai Līviņai par nesavtīgu un intensīvu darbu Covid-19 pandēmijas apkarošanā;
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītājai Janai Feldmanei par nesavtīgu un intensīvu darbu Covid-19 pandēmijas apkarošanā;
 • Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājam Oskaram Šneideram par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālistei Annai Strapcānei par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministrijas Projektu vadības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas projektu nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Līgai Andžānei par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Evitai Bunei par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijai par ieguldījumu Covid-19 infekcijas laboratoriskās diagnostikas nodrošināšanā, infekcijas izplatības ierobežošanā;
 • SIA “E. Gulbja Laboratorijai” par ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības laboratoriskās diagnostikas nodrošināšanā, infekcijas izplatības ierobežošanā;
 • SIA "Centrālā laboratorija" par ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības laboratoriskās diagnostikas nodrošināšanā, infekcijas izplatības ierobežošanā;
 • LMT, MakIT, TestDevLab, Zippy Vision, Autentica, IT centrs, Latvijas Universitātes ekspertiem un TechHub Riga līdzdibinātājam Andrim K. Bērziņam par pašiniciatīvu un nesavtīgu darbu lietotnes “Apturi Covid” izstrādē.

Veselības ministrijas apbalvojumu nolikumā ir noteikti Veselības ministrijas apbalvojumu veidi, piešķiršanas nosacījumi, apbalvošanai izvirzīto kandidātu ierosināšanas kārtība un kārtība, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanas nosacījumiem, kā arī apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.