Veselības ministrijas apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību izcilām sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas Republikas attīstībā.

Veselības ministrijas apbalvojumu nolikumā ir noteikti Veselības ministrijas apbalvojumu veidi, piešķiršanas nosacījumi, apbalvošanai izvirzīto kandidātu ierosināšanas kārtība un kārtība, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanas nosacījumiem, kā arī apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri 2024.gada 2.maijā svinīgi sveica veselības nozares profesionāļus - godināja 7 Ministru kabineta Atzinības raksta saņēmējus, kā arī 49 Veselības ministrijas Atzinības raksta un 33 Pateicības raksta saņēmējus.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri visiem pauda atzinību par pašaizliedzību, profesionalitāti un izcilu darbu veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā. 

Ministru kabineta un Veselības ministrijas apbalvojumu saņēmēji vm.gov.lv.

Fotogalerija no Veselības ministrijas apbalvošanas pasākuma pieejama VM Flickr kontā

Veselības ministrs Daniels Pavļuts 2022.gada 10.novembrī veselības nozares darbiniekiem un ārstniecības personām pasniedz Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus.

Apbalvojumi piešķirti par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības aprūpē. Šogad pateicība izteikta arī profesionālajām organizācijām un iestādēm par atbalsta sniegšanu Ukrainas medicīnas darbiniekiem profesionālās darbības uzsākšanai Latvijā.

Veselības ministrijas Atzinības raksti piešķirti: 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Specializētās medicīnas centra vadītājai Maijai Bušmanei par ilggadīgu darbu veselības nozarē; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas urologam Samuilam Gordinam par nesavtīgu darbu un mūža ieguldījumu veselības nozarē; 

Veselības centru apvienības valdes loceklim Zigurdam Lasovskim par ilggadēju un godprātīgu darbu; 

Veselības centru apvienības ārste-pediatrei Jadvigai Beļskai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu; 

Medicīnas centra ARS pediatrei, neonataloģei Silvijai Latkovskai par ilggadēju, profesionālu, godprātīgu darbu veselības aprūpē; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģei Anitai Skangalei par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu ārsta pienākumu pildīšanu; 

Veselības centra “Dziedniecība” galvenajai ārstei Gaļinai Muračkovskai par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu pienākumu veikšanu; 

Valsts asinsdonoru centra Hematoloģiskās izmeklēšanas nodaļas vadītājai Jeļenai Šavrinai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Katastrofu medicīnas centra vadītājai Ditai Heibergai par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu Ditai Heibergai; 

Slimību profilakses un kontroles centra Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vadītājai Santai Pildavai par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu; 

Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspilī vecākajai epidemioloģei Jeļenai Mundeciemai par lielu personisko darba ieguldījumu un augsto darba kvalitāti; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas virsārstei kardioloģei Svetlanai Ratobiļskai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārstam Vilnim Grīnbergam par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas psihiatrei Ludmilai Romančikovai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;   

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas 2.nodaļas virsārstam, psihiatram/narkologam Raivim Loginam par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu veselības nozarē; 

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas virsmāsai Žannai Kozlovai par izciliem sasniegumiem veselības nozarē; 

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatoro tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļas tiesu ekspertei Evijai Strikai par godprātīgu darbu tiesu psiholoģiskās ekspertīzes zinātnes attīstībā; 

Slimnīcas “Ģintermuiža” Ārstniecības daļas vadītājai, virsārstei Sandrai Pūcei par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Rēzeknes slimnīcas ķirurgam Ivo Reimanim par godprātīgu darbu ķirurģijas nozarē; 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītājai, pediatrei Dacei Gardovskai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītājas vietniecei, pediatrei Janai Pavārei par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktorei Lienei Cipulei par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas seku novēršanā; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centra virsārsta pienākumu izpildītājai, Infektoloģijas poliklīnikas vadītājai Ingai Ažiņai par ieguldījumu infekcijas slimību ierobežošanā valstī un aktīvu darbu Covid-19 pandēmijas laikā; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas galvenā ārsta vietniecei Džinetai Heinrihsonei par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības apkarošanā un seku novēršanā; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Poliklīnikas vadītājai Leldei Vancovičai par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības apkarošanā un seku novēršanā; 

Ģimenes ārstei Olgai Golubevai par izciliem Covid-19 vakcinācijas rezultātiem; 

Ģimenes ārstei Kristīnei Birzniecei Bērziņai par izciliem Covid-19 vakcinācijas rezultātiem; 

“Veselības centrs 4” Covid-19 vakcinācijas projekta vadītājai Džeinai Mežalei par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē; 

“Veselības centrs 4” Covid-19 vakcinācijas projekta koordinatorei Lienei Želvei par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē 

“Latvijas Jūras medicīnas centrs” vecākai  medicīnas māsai Ingai Dukaļskai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

“Latvijas Jūras medicīnas centra vecākai medicīnas māsai Ingai Minajevai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

“Centrālā laboratorija” laboratorijas vadītājai Janai Osītei par ieguldījumu Covid-19 vīrusa testēšanas procesa attīstībā; 

E.Gulbja laboratorijas zinātniskajam direktoram Dmitrijam Perminovam par ieguldījumu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā.

Fotogrāfijas no Veselības ministrijas apbalvošanas pasākuma būs pieejamas pēc apbalvošanas pasākuma iestādes tīmekļvietnē Flickr un sociālo tīklu kontos.

Veselības ministrijas Pateicības raksti piešķirti: 

Veselības inspekcijas Zāļu kontroles nodaļas vadītājai Lilijai Jakupanei par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu farmācijas nozarē; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta māsai Janīnai Greidānei par ilggadēju, profesionālu, godprātīgu darbu veselības aprūpē; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas galvenās māsas vietniecei neatliekamajā un vispārīgajā aprūpē Lilijai Antoņēvičai par ilggadēju un nesavtīgu darbu veselības nozarē; 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu māsai Mārai Liepiņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas psihiatrijas māsai Innai Drīksnai par ilggadēju un nesavtīgu darbu veselības nozarē; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājam Ugam Dumpim par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājam Jānim Kloviņam par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Rīgas Stradiņa universitātes  Medicīnas fakultātes Infektoloģijas katedras vadītājai, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas galvenajai speciālistei infektoloģijā Ludmilai Vīksnai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore, Sabiedrības veselības institūta direktorei Andai Ķīvītei-Urtānei par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Veselības centru apvienības Veselības aprūpes vadības ārstei Annai Maruškinai par pašaizliedzīgu, godprātīgu un atbildīgu darbu; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 3. Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas māsas palīgam Irēnai Elksnei par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta Infekciju kontroles māsai Sņežanai Grigori-Škodai par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas galvenās māsas vietniecei ķirurģiskajā aprūpē Evai Celai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Oftalmoloģijas klīnikas 1. Acu slimību nodaļas virsmāsai Vitai Bērziņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Klientu apkalpošanas centra vadītājai Dzintrai Kļaviņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Rēzeknes slimnīcas vecmātei Ritai Frolovai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē; 

Par atbalsta sniegšanu ārstniecības iestādēm veselības aprūpes nozarei kritiskā situācijā, aktīvi piesaistot rezidentus un medicīnas studentus Covid - 19 pacientu ārstēšanā un aprūpē: 

 • Rīgas Stradiņa universitātei; 

 •  Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžai; 

 • Latvijas Universitātei; 

 • Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžai; 

 • Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžai; 

 • Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžai; 

 • Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžai; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītājai Evai Juhņēvičai; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinatorei/nodaļas vadītāja vietniecei Ditai Čudarei; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinatoram/nodaļas vadītāja vietniekam Edgaram Labsvīram; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinatoram/nodaļas vadītāja vietniekam Ņikitam Trojanskim; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas loģistikas koordinatoram Armīnam Kalniņam; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinācijas speciālistei Annai Blauai; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas IT koordinatoram Mārim Dreimanim; 

Veselības ministrijas Vakcinācijas biroja padomniekam IT jomā Kristam Avotam; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinācijas speciālistam (datu analītiķim) Aigaram Langinam; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vecākajai referentei Olgai Aizbaltei; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas koordinatorei Diānai Vīlipai-Folkai; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas koordinatorei Ingai Vasiļjevai; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinācijas speciālistei Zaigai Barvidai; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas koordinatorei Ievai Stūrei; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas konsultantei Agnesei Strazdai; 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas asistentei Evijai Nežbortei. 

Veselības ministrijas Pateicības rakstu Par godprātīgu darbu Covid-19 izplatības mazināšanā pasniedza: 

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību risku analīzes un profilakses departamenta direktoram Jurijam Perevoščikovam; 

Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļas vadītājai Ilzei Arājai; 

Zāļu valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Ditai Okmanei; 

Nacionālā veselības dienesta direktoram Ārim Kasparānam; 

Nacionālā veselības dienesta direktora vietniecei veselības aprūpes administrēšanas jautājumos Ingai Milaševičai, 

Nacionālā veselības dienesta Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktorei Signei Boktai; 

Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora pienākumu izpildītājai Aldai Reinikai; 

Nacionālā veselības dienesta Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniecei Zintai Rugājai; 

Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Evijai Štālbergai; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Imantam Paeglītim, 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklim Haraldam Plaudim; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam Aleksejam Višņakovam; 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Laboratorijas dienesta vadītāja vietniekam Sergejam Ņikišinam; 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Rinaldam Muciņam; 

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas galvenajai ārstei Evai Strīķei; 

Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Valtam Ābolam; 

Madonas slimnīcas valdes priekšsēdētājai Līgai Šernai; 

Veselības ministrijas Valsts sekretāres vietniecei veselības politikas jautājumos Antrai Valdmanei; 

Veselības ministrijas Valsts sekretāres vietniecei resursu un pārmaiņu vadības jautājumos Agnesei Vaļulienei; 

Veselības ministrijas Valsts sekretāres vietniekam finanšu jautājumos Borisam Kņiginam; 

Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktorei Inesei Kauperei; 

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktorei Sanitai Jankai; 

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktores pienākumu izpildītājai Janai Feldmanei; 

Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta direktorei Gundegai Ozoliņai; 

Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktorei Elīzai Bērziņai; 

Veselības ministrijas Juridiskā departamenta direktorei Ilzei Šķiņķei; 

Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta direktores vietniecei Svetlanai Batarei; 

Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītājai Kristīnei Kļaviņai; 

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas speciāliste ārkārtas situāciju un katastrofu medicīnas jautājumos Gunai Jermacānei; 

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas preses sekretārei Sintijai Gulbei; 

Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktorei Līgai Timšai; 

Veselības ministrijas specializētajam atašejam no 2019.gada 1.februāra līdz 2021.gada 13.augustam Karinai Zālītei.

Fotogrāfijas no Veselības ministrijas apbalvošanas pasākuma būs pieejamas pēc apbalvošanas pasākuma iestādes tīmekļvietnē Flickr un sociālo tīklu kontos.

Par godprātīgu darbu pacientu aprūpē Covid-19 infekcijas izplatības laikā Veselības ministrijas Pateicības vēstule Andai Nullei Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari”  valdes priekšsēdētājai. 

Par ieguldījumu un personīgo atbalstu Covid-19 infekcijas izplatības laikā Pateicības vēstule pasniegta: 

Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” tehniskai ortopēdei Dinai Grīnbergai; 

Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļas virsmāsai Ilgai Indriksonei; 

Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” Ārstniecības departamenta vadītājai Inesei Švarcai; 

Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstei Inesei Svikliņai; 

Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” galvenajai māsai Ilvai Aršauskai; 

Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” Izglītības un zinātnes nodaļas vadītājai Dacei Stirānei; 

Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” vecākai lietvedei Aijai Talentai. 

Fotogrāfijas no Veselības ministrijas apbalvošanas pasākuma būs pieejamas pēc apbalvošanas pasākuma iestādes tīmekļvietnē Flickr un sociālo tīklu kontos.

Veselības ministrijas Atzinības raksts piešķirts:

 • Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas medmāsai Leontinai Seilei par ilggadēju un nesavtīgu darbu veselības nozarē;
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Onkoloģijas klīnikas vadītājai, onkoloģei-ķīmijterapeitei Guntai Purkalnei par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • SIA “Rēzeknes slimnīca” anestezioloģei, reanimatoloģei Larisai Lobodai par ilggadēju un godprātīgu darbu anestezioloģijas nozarē, ieguldījumu jauno speciālistu izglītošanā un piesaistē reģionam;
 • Valmieras pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas speciālistei, SIA “Vidzemes slimnīca” valdes loceklei, ģimenes ārstei Gunai Poikānei par atbildīgu un pašaizliedzīgu ārsta pienākumu pildīšanu, iesaisti organizējot preventīvo Covid-19 izplatīšanās ierobežošanas darbu, piedaloties iedzīvotāju izglītošanā par  epidemioloģisko pasākumu realizēšanu un informatīvo materiālu sagatavošanā;
 • VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas vadītāja vietniecei Jeļenai Jurševicai par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpes jomā, uzlabojot aprūpes procesus slimnīcā – izstrādājot aprūpes metodes, kā arī plānojot darbinieku apmācību un realizējot to;
 • SIA "Sanare - KRC Jaunķemeri" Rehabilitācijas un rekreācijas dienesta vadītājai, Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedras, studiju programmas "Ergoterapija" vadītājai un docētājai Zanei Liepiņai par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpē;
 • AS “Veselības centru apvienība” veselības centra “Elite” galvenajai māsai Dainai Lielgalvei par ilggadēju, profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu pacientu veselības aprūpē, un jauno speciālistu apmācībā;
 • AS “Veselības centru apvienība” SIA “Dzelzceļa veselības centrs” kardioloģei Līgai Liepai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • Rīgas Stradiņa universitātes profesorei Ludmilai Vīksnai par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 izpētē un Covid-19 pandēmijas seku novēršanā;
 • Rīgas Stradiņa universitātes profesorei Indrai Zeltiņai par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 izpētē un Covid-19 pandēmijas seku novēršanā;
 • VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” infektoloģei Dacei Vīgantei par profesionālu un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu, kā arī ieguldījumu cīņā ar Covid-19 infekciju;
 • SIA “Veselības centrs 4” oftalmoloģei Aijai Mincenbergai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • Veselības inspekcijas Medicīnas ierīču uzraudzības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājai Jeļenai Cīrulei par ilggadēju, godprātīgu darbu un sasniegumiem veselības aprūpes nozares politikas ieviešanā, pārstāvot Latviju starptautiskā līmenī, kā arī sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības izplatības mazināšanā savas darbības jomas ietvaros;
 • SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Kvalitātes vadības daļas vadītājai (galvenā ārsta - virsārsta vietniecei), struktūrvienības “Centra poliklīnika” galvenajai ārstei Ainai Maskalānei par ilggadēju un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas vecākajai medicīnas māsai Sandrai Perunovai par profesionālu un godprātīgu darbu medicīnas māsas profesijā, ieguldījumu jauno speciālistu izglītošanā;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Ārkārtas situāciju gatavības nodrošināšanas nodaļas vadītājam Jurim Raudovam par ilggadēju, profesionālu darbu, izstrādājot un aktualizējot procesus, kārtības un algoritmus NMP dienesta rīcībai ārkārtas situācijās, kā arī dalību NMP dienesta Ārkārtas vadības grupas sastāvā;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsa Operatīvās vadības centra vadītājai Raitai Krišjānei par ilggadēju, profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu NMP izsaukumu pieņemšanas un brigāžu vadības procesa veiksmīgā īstenošanā, nodrošinot iedzīvotājiem savlaicīgu neatliekamo palīdzību, kā arī dalību NMPD dienesta Ārkārtas vadības grupas sastāvā;
 • SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspils slimnīcas medicīnas māsai Allai Rudenko par ilggadēju un profesionālu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu;
 • SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”’ Talsu filiāles galvenajai māsai Maijai Bitmanei par ilggadēju un profesionālu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu;
 • SIA “Vidzemes slimnīca” galvenajai māsai, vecmātei Antrai Kuprišai par ilggadēju, profesionālu darbu, medicīnas māsas profesijas popularizēšanu, darbinieku attīstības veicināšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu veselības aprūpes jomā;
 • SIA “Vidzemes slimnīca” medicīnas māsai Gundegai Kreilei par ilggadēju, profesionālu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus;
 • SIA “Vidzemes slimnīca” ārstnieciskai direktorei, neonatoloģei Ingai Ozoliņai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu, ieguldījumu jauno speciālistu piesaistē darbam slimnīcā;
 • VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra virsārstei Sarmītei Skaidai par ilggadēju, godprātīgu darbu un ieguldījumu narkoloģijas jomas attīstībā, kā arī jauno kolēģu apmācībā;
 • SIA “Ģimenes zobārstniecība” zobārstei Silvijai Veikšānei par ilggadēju, profesionālu darbu un ieguldījumu iedzīvotāju mutes veselības saglabāšanā;
 • SIA “Rēzeknes slimnīca” infektoloģei, Infekcijas slimību nodaļas vadītājai Intai Bērziņai par ilggadēju darbu veselības nozarē un ieguldījumu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos;
 • VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenajai māsai Ingai Šarovai par profesionālu un godprātīgu māsas pienākumu pildīšanu, ieguldījumu Covid-19 izplatības risku mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos;
 • VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ārstei-internistei Indrai Lilientālei par ilggadēju, godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu, ieguldījumu Covid-19 izplatības risku mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Infekciju uzraudzības dienesta vadītājam, infektologam un hepatologam Mārim Liepiņam par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē, kā arī par godprātīgu darbu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstināta riska un lielas slodzes apstākļos;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 9.Tuberkulozes un plaušu slimību diferenciāldiagnostikas nodaļas vadītājai Inetai Grīslei par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē;
 • SIA “Cēsu klīnika” Iekšķīgo slimību nodaļas ārstei-internistei Sandrai Ingai Baltrokai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;
 • Zāļu valsts aģentūras Zāļu ekspertīzes laboratorijas vecākajai ekspertei – analītiķei Gundegai Vītolai par ilggadēju, profesionālu darbu, kā arī ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam Aleksejam Višņakovam par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē, kā arī par godprātīgu darbu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstināta riska un lielas slodzes apstākļos;
 • Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītājai Elīnai Dimiņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozares epidemioloģiskās uzraudzības jomā, kā arī nesavtību Covid-19 pandēmijas apkarošanā.

Veselības ministrijas Pateicības raksts piešķirts:

 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Ķirurģijas klīnikas ķirurgam Arvīdam Irmejam par ieguldījumu ķirurģijas attīstībā un pētniecībā Latvijā, kā arī jauno speciālistu apmācībā;
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Ambulatorā dienesta ārsta palīdzei Neatliekamās medicīnas centrā Ilzei Kaševskai ar ilggadēju un godprātīgu ārsta palīga pienākumu pildīšanu;
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” galvenajai māsai Dacei Kancānei par ilggadēju un godprātīgu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu, ieguldījumu VISA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” Paliatīvās aprūpes nodaļas izveidē;
 • SIA “Rēzeknes slimnīca” vecākā radiologa asistentei Elzai Kaupužei par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē;
 • Valsts asinsdonoru centra izbraukumu projektu vadītājai, izbraukumu pie asins donoriem organizatorei Sabīnai Teicānei par profesionālu darbu un ieguldījumu, organizējot asinsdonoru dienu izbraukumus ikdienā, kā arī Covid-19 uzliesmojuma un ārkārtējās situācijas laikā;
 • VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu slimību klīnikas vadītāja vietniecei Janai Pavārei par nozīmīgu atbalstu rekomendāciju sagatavošanā rīcībai ar bērniem Covid-19 saslimšanas gadījumā;
 • VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 11.nodaļas bērnu māsai Kitijai Janelei par ilggadēju un profesionālu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus un ieguldījumu jauno speciālistu izglītošanā;
 • Nacionālais veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītāja vietniecei Laurai Kronbergai par nozīmīgu ieguldījumu, veicot pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanā;
 • Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vecākajam inspektoram Jānim Kalācim par ilggadēju un profesionālu darbu veselības aprūpes iestāžu uzraudzībā un „Konsultē vispirms” pasākumu īstenošanā, veicinot drošāku veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, kā arī par personīgo ieguldījumu jauno darbinieku apmācībā;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālā centra galvenā ārsta palīdzei Inārai Belkevičai par profesionālu un pašaizliedzīgu ārsta palīga pienākumu pildīšanu;
 • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Tanatoloģijas nodaļas vecākajai tiesu medicīnas ekspertei Inārai Ščerbinskai par ilggadēju, profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesu medicīnas ekspertīzes attīstībā vairāk nekā 35 gadu garumā, kā arī ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;
 • SIA “Alūksnes slimnīca” medicīnas māsai Initai Vīksnai par ilggadēju un profesionālu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu, ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;
 • VSIA “Piejūras slimnīca” garīgās veselības aprūpes māsai Santai Pelnai par ilggadēju, godprātīgu darbu un aktīvu iesaistīšanos VSIA “Piejūras slimnīca” darba grupā Covid-19 jautājumu risināšanai un seku novēršanai;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas stacionāra „Biķernieki” un stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” Uzņemšanas nodaļu vadītājam Aleksandram Garinam par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē, kā arī par godprātīgu darbu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstināta riska un lielas slodzes apstākļos;
 • Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājai Daigai Holmai par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļas vadītājai Ilzei Arājai par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministres padomniecei nozares politikas plānošanas jautājumos Martai Krivadei par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktorei Santai Līviņai par nesavtīgu un intensīvu darbu Covid-19 pandēmijas apkarošanā;
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītājai Janai Feldmanei par nesavtīgu un intensīvu darbu Covid-19 pandēmijas apkarošanā;
 • Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājam Oskaram Šneideram par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālistei Annai Strapcānei par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministrijas Projektu vadības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas projektu nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Līgai Andžānei par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Evitai Bunei par sabiedrības informēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības epidemioloģisko situāciju valstī;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijai par ieguldījumu Covid-19 infekcijas laboratoriskās diagnostikas nodrošināšanā, infekcijas izplatības ierobežošanā;
 • SIA “E. Gulbja Laboratorijai” par ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības laboratoriskās diagnostikas nodrošināšanā, infekcijas izplatības ierobežošanā;
 • SIA "Centrālā laboratorija" par ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības laboratoriskās diagnostikas nodrošināšanā, infekcijas izplatības ierobežošanā;
 • LMT, MakIT, TestDevLab, Zippy Vision, Autentica, IT centrs, Latvijas Universitātes ekspertiem un TechHub Riga līdzdibinātājam Andrim K. Bērziņam par pašiniciatīvu un nesavtīgu darbu lietotnes “Apturi Covid” izstrādē.