Slimību profilakses un kontroles centrs ir apkopojis 3 gadu laikā pacientu sniegto viedokli par attieksmi, komunikāciju, pacientu iesaisti lēmuma pieņemšanā par savu veselības aprūpi, kā arī pacientu drošību Latvijas slimnīcās.

Iegūtie rezultāti ir salīdzināmi ne tikai Latvijas slimnīcu starpā, bet arī starptautiski, tādējādi radot izpratni par Latvijas veselības aprūpes stiprajām un uzlabojamām jomām pasaules mērogā.

Pacientu pieredzes aptauja ir starptautiska standarta aptauja, kas aplūko nevis klīniskos rezultātus, bet gan veselības aprūpes procesa ietekmi uz pacienta pieredzi. Nodrošinot pacientu pieredzes aptauju, slimnīcas sniedz pacientiem iespēju anonīmi piedalīties ārstniecības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Jautājumi ir standartizēti un iegūtos rezultātus ir iespēja salīdzināt gan  slimnīcu, gan citu valstu ietvarā.

Plašāku informāciju par veikto Pacientu pieredzes aptauju lasīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Pacientu pieredzes aptaujas rezultāti par laika periodu no 2020.-2022.gadam publicēti Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Pacientu pieredzes mērījumi (pacientu ziņotās pieredzes mērījumi ir veselības aprūpes kvalitātes indikators, kas ļauj novērtēt to, cik pacientorientēta ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana ārstniecības iestādē vai visā veselības aprūpes sistēmā) www.spkc.gov.lv