• Noteikumu 7.1.apakšpunkta rezultāta rādītājs ir SAM līmeņa rādītājs un tas nav uzskaitāms katra projekta ietvaros. 
  • Noteikumu 7.2.1.apakšpunkta iznākuma rādītājs 1. un 2.kārtas katra projekta ietvaros ir viena vai vairākas ārstniecības iestādes atkarībā no attīstības aktivitātēm (sk. 15.jautājumu). 
  • Noteikumu 7.2.2.apakšpunkta iznākuma rādītājs uzskaitāms atbilstoši ārstniecības iestādes apkalpošanas zonas iedzīvotāju skaitam, ko nosaka un pamato katra ārstniecības iestāde individuāli atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajam. Apkalpošanas zonas ārstniecības iestādēm var pārklāties.
  • Noteikumu 7.3.apakšpunkta finanšu rādītājs ir SAM līmeņa rādītājs un tas nav uzskaitāms katra projekta ietvaros.

Publiskais finansējums Noteikumu ietvaros piešķirams kā kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un uzskatāms par ienākumu, kas gūts, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Noteikumu 21.punkts paskaidro rīcību tikai ar projekta ietvaros gūtiem ienākumiem (jeb ar projekta finansējumu) un nereglamentē citu ienākumu izmantošanu.

Esošo līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ar NVD būs jāgroza, ja tas neatbilst Noteikumu 22.punkta nosacījumiem.