Veselības ministrija izstrādā tiesību aktus par obligātajām prasībām laboratorijām1, kā arī par laboratorijas ārsta kompetenci un teorētisko un praktisko zināšanu apjomu2

Veselības ministrija izstrādā tiesību aktus par apmaksājamo laboratorijas pakalpojumu klāstu, apjomu, saņemšanas kārtību un apmaksu.

Plašāka informācija Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv

Veselības ministrija uzrauga laboratorijas pakalpojumu pieejamību, pakalpojumu atbilstību veselības aprūpes politikas mērķu sasniegšanai, plāno nepieciešamās izmaiņas. 

1Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"

2Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumi Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"