Digitālās veselības padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt veselības nozares speciālistus, valsts un pašvaldību institūcijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ekspertus un pacientu intereses pārstāvošās organizācijas uz pacientiem un citiem lietotājiem orientētas atvērtas digitālās veselības ekosistēmas izveidē un attīstīšanā, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti, pieejamību, izmaksu efektivitāti un ērtumu visos veselības aprūpes līmeņos iesaistītajiem.

Digitālās veselības padomes sastāvs:

 • Padomes priekšsēdētāja: Aiga Balode, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos
 • Padomes priekšsēdētājas vietnieks: Emīls Sjundjukovs, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas “Startin.Lv” pārstāvis

Padomes locekļi: 

 • Sandra Akmane, Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālās biedrības pārstāve
 • Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības pārstāve
 • Ilva Aršauska, Latvijas Māsu asociācijas pārstāve
 • Ilze Āboliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas pārstāve
 • Daiga Behmane, Rīgas Stradiņa universitātes pārstāve
 • Guna Bērziņa, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības pārstāve
 • Santa Bičkoviča-Vavžika, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pārstāve
 • Elza Bikova, biedrības “Riga TechGirls” pārstāve
 • Krista Brūna, Latvijas Jauno ārstu asociācijas pārstāve
 • Māris Dreimanis, Nacionālā veselības dienesta pārstāvis
 • Ieva Dzirkale, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā pārstāve
 • Dita Erna Sīle, Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas Latvijā pārstāve
 • Harijs Gals, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “ONKOALIANSE” pārstāvis
 • Kaspars Grosu, Digitālās veselības biedrības pārstāvis
 • Kaspars Kauliņš, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera pārstāvis
 • Līga Kozlovska, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāve
 • Dace Ķikute, Latvijas Farmaceitu biedrības pārstāve
 • Uģis Muskovs, Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāvis
 • Iveta Neimane, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO” pārstāve
 • Alise Nicmane-Aišpure, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāve
 • Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis
 • Iluta Riekstiņa, Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas pārstāve
 • Andrejs Strods, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas pārstāvis
 • Sanita Vasiļjeva, Labklājības ministrijas pārstāve
 • Baiba Ziemele, Latvijas Reto slimību alianses pārstāve

Padomes sekretāre: Ivita Anuška, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieces digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos palīdze, tālrunis: 60002692, e-pasts: ivita.anuska@vm.gov.lv

Digitālās veselības padomes protokoli:

Prezentācijas no 2022.gada 20.decembra Digitālās veselības padomes sēdes:

Veselības ministrijā 2022.gada 20.decembrī notika diskusija par datu aizsardzības jautājumiem veselības nozarē, kas attālināti pulcēja vairāk nekā 80 interesentu gan no veselības nozares, gan IT uzņēmumiem.

Ar prezentācijām uzstājās Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka un pacientu tiesību eksperte Solvita Olsena, diskutējot par datu subjekta piekrišanas un pacienta piekrišanas ārstniecībai aspektiem.

Solvitas Olsenas prezentācija:

Jekaterinas Macukas prezentācija: