Apzinoties digitalizācijas nozīmi ikdienas dzīvē un veselības nozares attīstībā, 2022.gada 7.jūlijā tika parakstīts Sadarbības memorands par digitālo transformāciju, Digitālās Veselības ekosistēmu, un inovāciju veicināšanu veselības nozarē. Sadarbības memorands izveidots ar mērķi uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot pacientiem sniegto pakalpojumu pieejamību un sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī uzlabojot veselības nozares profesionāļu darba norisi. Tāpat memoranda izveides mērķis paredz veselības datu pieejamības nodrošināšanu nacionālajā un Eiropas vienotajā veselības datu telpā,  veselības  nozares turpmākas attīstības īstenošanai.  

Lai nodrošinātu veiksmīgāku Sadarbības memorandā iekļauto mērķu un uzdevumu īstenošanu, 2022.gada beigās tika izveidota Digitālās veselības padome. 

Digitālās veselības padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt veselības nozares speciālistus, valsts un pašvaldību institūcijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ekspertus un pacientu intereses pārstāvošās organizācijas uz pacientiem un citiem lietotājiem orientētas atvērtas digitālās veselības ekosistēmas izveidē un attīstīšanā, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti, pieejamību, izmaksu efektivitāti un ērtumu visos veselības aprūpes līmeņos iesaistītajiem.

Digitālās veselības padomes sastāvs:

 • Padomes priekšsēdētāja: Aiga Balode, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos
 • Padomes priekšsēdētājas vietnieks: Emīls Sjundjukovs, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas “Startin.Lv” pārstāvis

Padomes locekļi:  

 • Sandra Akmane, Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālās biedrības pārstāve
 • Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības pārstāve
 • Ilva Aršauska, Latvijas Māsu asociācijas pārstāve
 • Daiga Behmane, Rīgas Stradiņa universitātes pārstāve
 • Sintija Bergmane, Latvijas Reto slimību alianses pārstāve
 • Iveta Bērtulsone, Nacionālā veselības dienesta pārstāve
 • Guna Bērziņa, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības pārstāve
 • Elza Bikova, biedrības “Riga TechGirls” pārstāve
 • Katrīna Priede, Latvijas Jauno ārstu asociācijas pārstāve
 • Māris Dreimanis, Veselības ministrijas pārstāvis
 • Ieva Dzirkale, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā pārstāve
 • Dita Erna Sīle, Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas Latvijā pārstāve
 • Harijs Gals, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “ONKOALIANSE” pārstāvis
 • Jānis Grēviņš, Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centra pārstāvis
 • Kaspars Grosu, Digitālās veselības biedrības pārstāvis
 • Kaspars Kauliņš, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera pārstāvis un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas pārstāvis
 • Līga Kozlovska, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāve
 • Dace Ķikute, Latvijas Farmaceitu biedrības pārstāve
 • Vladislava Marāne, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pārstāve
 • Uģis Muskovs, Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāvis
 • Iveta Neimane, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO” pārstāve
 • Alise Nicmane-Aišpure, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāve
 • Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis
 • Iluta Riekstiņa, Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas pārstāve
 • Andrejs Strods, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas pārstāvis
 • Ņikita Trojanskis, Veselības ministrijas pārstāvis
 • Sanita Vasiļjeva, Labklājības ministrijas pārstāve
 • Baiba Ziemele, Latvijas Pacientu organizāciju tīkla pārstāve
 • Baiba Zukula, Centrālās statistikas pārvaldes pārstāve

Padomes sekretāre: Ivita Anuška, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieces digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos palīdze, tālrunis: 60002692, e-pasts: ivita.anuska@vm.gov.lv

Digitālās veselības padomes protokoli:

Prezentācijas no 2022.gada 20.decembra Digitālās veselības padomes sēdes:

Veselības ministrijā 2022.gada 20.decembrī notika diskusija par datu aizsardzības jautājumiem veselības nozarē, kas attālināti pulcēja vairāk nekā 80 interesentu gan no veselības nozares, gan IT uzņēmumiem.

Ar prezentācijām uzstājās Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka un pacientu tiesību eksperte Solvita Olsena, diskutējot par datu subjekta piekrišanas un pacienta piekrišanas ārstniecībai aspektiem.

Solvitas Olsenas prezentācija:

Jekaterinas Macukas prezentācija: