Veselības ministrija izstrādā valsts politiku atkarību izraisošo vielu un procesu mazināšanas jomā, organizē un koordinē  tās īstenošanu. Vienlaikus Veselības ministrija ir arī vadošā valsts pārvaldes iestāde Latvijā, kas koordinē narkotisko un psihotropo vielu ierobežošanas politikas izstrādi un ieviešanu.

Atkarību izraisošo vielu mazināšanas politikas ietvaros Veselības ministrija izstrādā tiesību aktu projektus un politikas plānošanas dokumentus alkoholisma ierobežošanai, alkohola patēriņa un tā radīto seku samazināšanai, tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu kaitīguma mazināšanai un lietošanas ierobežošanai, kā arī narkotisko un psihotropo vielu ierobežošanai.

Vienlaikus Veselības ministrija ir iesaistīta arī procesu atkarību (azartspēļu, datorspēļu, videospēļu, moderno tehnoloģiju, u.c.) izplatības un radīto seku mazināšanas politikas veidošanā un īstenošanā, tomēr Finanšu ministrija ir galvenā valsts pārvaldes iestāde, kura nodrošina izložu un azartspēļu organizēšanas politikas izstrādi un īstenošanu valstī.

Veselības ministrija izstrādā kārtību un nodrošina narkoloģiskās ārstēšanas pieejamību. Informācija par valsts apmaksātām narkoloģiskās palīdzības iespējām pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Papildu informāciju par kaitīgiem ieradumiem un profilakses iespējām var iegūt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Lai ierobežotu dopingu sportā, kā arī aizliegtu vielu un metožu lietošanu sportā, Veselības ministrijas pārraudzībā ir antidopinga politikas veidošana, par kuras īstenošanu un koordināciju valsts līmenī ir atbildīgs Latvijas Antidopinga birojs

Informatīvie materiāli par atkarību mazināšanu pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Pēdējo gadu laikā aizvien jaunu modernu tehnoloģiju attīstība un pakalpojumu pieejamība ir veicinājusi plašāku dažādu tehnoloģiju pielietojumu ikdienā. Tās izmanto ne tikai pieaugušie darbā un brīvajā laikā, bet arī bērni – saziņai, izklaidei, kā arī mācībām.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību, pieaug arī dažādi ar šo mobilo ierīču lietošanu saistītie veselības riski, kuri var negatīvi ietekmēt bērnu veselības rādītājus – fizisko un psihoemocionālo veselību, miega kvalitāti un ilgumu u.c., kas ilgtermiņā var radīt dažādas hroniskas slimības un atkarību riskus.

Rekomendācijās ir ietverti ieteikumi ekrānlaika ierobežojumiem, informācija par moderno tehnoloģiju ietekmi uz bērnu veselību, procesu atkarību, elektromagnētisko lauku, drošību internetā un citiem jautājumiem un tās ir paredzētas izglītības iestādēm un to darbiniekiem, pedagogiem, bērniem, bērnu vecākiem, likumīgajiem pārstāvjiem un citiem, kas ikdienā saskaras ar dažāda vecuma bērniem.

Rekomendāciju izstrādē piedalījās Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Rīgas Stradiņa universtitātes, Latvijas Universitātes pārstāvji, kā arī jomu speciālisti.