2024. gada 30. aprīļa Ministru kabineta  noteikumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" otrās kārtas īstenošanas noteikumi"

Pasākuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Pasākuma otrās kārtas ietvaros plānotais un pieejamais kopējais finansējums ir 15 089 807 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 12 826 335 euro un nacionālais finansējums, kas iekļauj valsts budžeta un privāto finansējumu, ir 2 263 472 euro.

Atbalsta saņēmēji -  

III līmeņa ārstniecības iestādes

Madonas slimnīca, SIA

Cēsu klīnika, SIA

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA

Jūrmalas slimnīca, SIA

Ogres rajona slimnīca, SIA

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, SIA

Kuldīgas slimnīca, SIA

II līmeņa ārstniecības iestādes

Alūksnes slimnīca, SIA

Preiļu slimnīca, SIA

Tukuma slimnīca, SIA

Krāslavas slimnīca, SIA

I līmeņa ārstniecības iestādes

Līvānu slimnīca, PSIA

Aizkraukles slimnīca, SIA

Bauskas slimnīca, SIA

Limbažu slimnīca, SIA

Ludzas medicīnas centrs, SIA

Specializētās ārstniecības iestādes

Rīgas 2. slimnīca, SIA

Siguldas slimnīca, SIA

Pārējās slimnīcas

Saldus medicīnas centrs, SIA

Priekules slimnīca, SIA

4111.2.k
4111.2.k.2