Veselības ministrija pārrauga ārstniecības kvalitātes nodrošināšanu visos veselības aprūpes posmos, kā arī pacientu drošības jautājumu risināšanu un ārstniecības iestāžu kvalitātes sistēmu izstrādi.

Veselības ministrija pārrauga veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanu sadarbībā ar Veselības inspekcijuNacionālo veselības dienestu un Zāļu valsts aģentūru, vienlaikus sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, ārstniecības iestādēm, veselības aprūpes jomas nevalstiskajām organizācijām un ārstniecības personu profesionālajām asociācijām tiek nodrošināta veselības aprūpes kvalitātes jomas pilnveide

Veselības ministrija pārrauga klīnisko vadlīniju apstiprināšanas un ieviešanas gaitu un politikas īstenošanu prioritārajās veselības aprūpes jomās.