Veselības ministrija pārrauga ārstniecības kvalitātes nodrošināšanu visos veselības aprūpes posmos, kā arī pacientu drošības jautājumu risināšanu un ārstniecības iestāžu kvalitātes sistēmu izstrādi.

Veselības ministrija pārrauga veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanu ārstniecības iestādēs, kā arī ārstniecības iestāžu darbības atbilstību veselības aprūpes politikai un stratēģijai - sadarbībā ar ārstniecības iestādēm, veselības aprūpes jomas nevalstiskajām organizācijām, ārstniecības personu profesionālajām asociācijām, kā arī ar Veselības inspekciju. Plašāku informāciju lasīt Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv

Veselības ministrija pārrauga klīnisko vadlīniju apstiprināšanas un ieviešanas gaitu un politikas īstenošanu prioritārajās veselības aprūpes jomās.