VM 2021/07
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2021/02/ESF
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2021/01/ESF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2021/03/ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 16.04.2021.
Iesniegšanas datums
VM 2020/38/ESF
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 24.02.2021.
Iesniegšanas datums

Klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi onkoloģijas un bērnu veselības jomā

Piegādātājs / izpildītājs
Rīgas Stradiņa universitāte
Līgumsumma
79500
VM 2020/41/ESF
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ārstniecības personu apmācību primārās veselības jomā programmu, metodisko līdzekļu izstrāde un apmācību īstenošana

Piegādātājs / izpildītājs
'Salvum TD aprūpe un izglītība' SIA
Līgumsumma
35160.02
VM 2020/37/ESF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 22.12.2020.
Iesniegšanas datums

Neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšana

Piegādātājs / izpildītājs
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža un LU Rīgas Medicīnas koledža
VM 2020/39/ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2020/35/ESF
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2020/40/ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2020/30/ESF
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2020/34
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mācību īstenošana operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadīšanas prasmju pilnveidošanā

Piegādātājs / izpildītājs
'DROŠAS BRAUKŠANAS SKOLA' SIA
Līgumsumma
27000
VM 2020/32/ESF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 05.11.2020.
Iesniegšanas datums
VM 2020/33/ESF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2020/29/ESF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 30.10.2020.
Iesniegšanas datums
VM 2020/23/ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 29.09.2020.
Iesniegšanas datums
VM 2020/31/ESF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
'BALTA' AAS
Līgumsumma
4695.46
VM 2020/26
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VM 2020/28/ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātes iegūšana

Piegādātājs / izpildītājs
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Līgumsumma
44580
VM 2020/27/ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Māsu papildspecialitātes un pamatspecialitātes programmu izstrāde un apmācību īstenošana

Piegādātājs / izpildītājs
Latvijas Universitātes aģentūra 'Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža'
Līgumsumma
8016.59
VM 2020/24/ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 28.07.2020.
Iesniegšanas datums