Veselības ministrijas darba plāns ir stratēģisks dokuments, kurā uzskaitīti Ministrijas veicamie pasākumi, sagaidāmie rezultāti, atbildīgās personas un termiņi, kādos tiks īstenoti valdības deklarācijā uzstādītie darbības virzieni.

Veselības ministrijas darba plāns katru gadu tiek aktualizēts un veidots no jauna saskaņā ar Valdības noteikto politiku.