Farmācijas jomā:

Pacientu līdzmaksājumu līmenis veselības izdevumos Latvijā, ko galvenokārt nosaka ambulatori lietojamās zāles, ir trešais augstākais ES; zāles pamatā nosaka katastrofālos izdevumus visās iedzīvotāju grupās.

Ziņojuma, kas izstrādāts sadarbībā ar Veselības ministriju, mērķis ir apzināt un pārskatīt jautājumus, kas skar zāļu pieejamību pacientiem Latvijā. Tajā galvenā uzmanība pievērsta zāļu aptverei, cenu noteikšanai un izplatīšanai un sniegts ieteikumu kopums par privāto līdzmaksājumu samazināšanu.  

Latvijā kopējie izdevumi medikamentiem (gan uz vienu iedzīvotāju, gan procentos no IKP) ir nedaudz lielāki nekā citās Baltijas valstīs; galvenokārt tāpēc, ka ir lieli izdevumi par bezrecepšu zālēm.