Starpnozaru gatavības plānošanas komisijas nopietnu veselības apdraudējumu pārvaldīšanai komisijas mērķis: izvērtēt priekšlikumus veselības nozares gatavības plānu pilnveidošanai, izvērtētu risku analīzes rezultātus, lai noteiktu iespējamā apdraudējuma apjomu un noteiktu starpinstitūciju sadarbību apdraudējuma novēršanai

Komisijas darbu organizē un sekretariāta funkcijas veic: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste Indra Liniņa, tālrunis: 67337076, e-pasts: indra.linina@nmpd.gov.lv

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Olita Kravčenko, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Ārija Bērziņa, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra Inspekcijas daļas Operatīvas brīdināšanas grupas operatīvā dežurante, operatīvo dežurantu grupas vadītāja
 • Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts
 • Jana Feldmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja
 • Ineta Ivāne, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā
 • Mareks Kalenda, Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vecākais referents
 • Aigars Liepiņš, Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Mobilizācijas un UVA plānošanas nodaļas vadītājs
 • Ilona Liskova, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos
 • Renāte Neimane, Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļas vadītāja
 • Alla Nogotkova, Veselības inspekcijas Veselības aprūpes nodaļas vadītāja
 • Jurijs Perevoščikovs, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors 
 • Arvīds Pīlēģis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vecākais konsultants
 • Ginta Prūse, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākā referente
 • Gundega Riekstiņa, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Konsulārās palīdzības nodaļas padomniece
 • Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
 • Sanita Vanaga, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniece