Veselības ministrijā fizisko personu datu aizsardzības speciāliste: 

Kitija Kravale, Juridiskās nodaļas juriskonsulte

  • tālruņa numurs: 67876064
  • e-pasts: datuaizsardziba@vm.gov.lv