Veselības ministrijā fizisko personu datu aizsardzības speciāliste: 

Kitija Kravale, Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vadītāja