Statuss:
Īstenošanā
16.07.2020.
Veselības ministrija uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts) 2017.gada oktobrī.  Projekta mērķis ir nodrošināt…
Statuss:
Īstenošanā
12.06.2020.
Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” (turpmāk – Projekts) ietvaros paveiktās darbības līdz 2019.gada 12.jūnijām: 1. Ir ieviesta centralizēta resora finanšu un saimniecisko resursu…
Statuss:
Īstenošanā
14.03.2020.
Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001. Mērķis ir iedzīvotājiem reģionos uzlabot ārstniecības personu pieejamību, kas…
Statuss:
Noslēdzies
07.03.2020.
Latvijā 2014.gada novembrī uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” īstenošana.  Projekta mērķis ir līdz 2016…