Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  22.06.2021.
  Veselības ministrija 2018.gada 16.martā uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” Nr.2.2.1.1/17/I/028 īstenošanu.  Projekta virsmērķis ir uzlabot Veselības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.02.2021.
  Plašāk par: ERAF projekta Veselības aprūpes infrastruktūra SAM 9.3.2. 1. un 2. kārtu ERAF projekta Veselības aprūpes infrastruktūra (SAM 9.3.2.) 3. kārtu ERAF projekta Veselības aprūpes infrastruktūra (SAM 9.3.2.) 4. kārtu …
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.02.2021.
  Mērķis: sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai. Plašāk par EFS projektu Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (SAM 9.2.7.)
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.02.2021.
  Mērķis: nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.02.2021.
  Mērķis: uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomās,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.02.2021.
  Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot…
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.02.2021.
  Mērķis: Specifiskais atbalsta mērķis ir atbalstīt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un perinatālā un neonatālā perioda veselības jomu (turpmāk – prioritārās veselības jomas) veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas…