NAPmaz

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā Veselības ministrijas pārraudzībā esošās nozares attīstībai ir pieejams finansējums 381 milj.eiro apmērā.

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai plānoti 265,7 milj euro, tai skaitā, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas B korpusa būvniecībai un primārās aprūpes lomas stiprināšanai, attīstot infrastruktūru. Savukārt 25,9 milj euro plānoti veselības aprūpes pārvaldības sistēmas digitalizācijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstībai 13 milj euro, bet hroniski slimo un nedziedināmi slimo pacientu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras attīstībai 17,3 milj. euro.

Kā arī ES investīcijas 59,7 milj euro apmērā tiks piešķirtas:

  • Nacionālā mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem;
  • Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanai vietējai sabiedrībai;
  • Pasākumiem atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvajiem pasākumiem jauniešiem;
  • Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošanai un profilakses kvalitātes standartu ieviešanai;
  • Pasākumiem, lai piesaistītu un noturētu ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros;
  • Pasākumiem, lai uzlabotu izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību;
  • Pasākumiem, lai pilnveidotu pacientu drošību un aprūpes kvalitāti;
  • Nevalstisko organizāciju iesaistei veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā.