NAP

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā Veselības ministrijas pārraudzībā esošās nozares attīstībai ir pieejams finansējums 381 milj.eiro apmērā.

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai,

lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību

Atbalstāmās darbības: Lai mazinātu profilaktiski un medicīniski novēršamo nāves gadījumu skaitu, ir būtiski uzlabojama VA pieejamība un kvalitāte, paredzot ieguldījumus ārstniecības iestāžu attīstībai visos aprūpes līmeņos, atbilstoši pakalpojumu kartējumam, VA pakalpojumu attīstībai pieejamiem cilvēkresursiem un finanšu resursiem, t.sk. nodrošinot ārstniecības iestāžu gatavību potenciālo sabiedrības veselības krīžu ierobežošanai.

ESF investīcijas

Lai uzlabotu vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju

Atbalstāmās darbības:

  • veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā;
  • veselības nozares cilvēkresursu attīstības jomā.