Veselības ministrija Onkoloģijas plāna 2022-2024 gadam izstrādes ietvaros no 2020.gada decembra līdz 2021.gada martam rīkoja onkoloģijas domnīcas.

Onkoloģijas domnīcās ar noteiktu regularitāti strādāja dažādu veselības jomu pārstāvošo institūciju pārstāvji un nozares speciālisti, tādejādi, pārstāvot savu redzējumu, vajadzības un ekspertu viedokli.

Domnīcās piedalījās, sniedzot savus priekšlikumus un redzējumu ārstniecības personas (primārās veselības speciālisti, dažādu profilu/ jomu onkoloģijas speciālisti, slimnīcu pārstāvji), kā arī Veselības ministrija, tās padotības iestādes, Veselības ministrijas galvenie speciālisti (onkoloģijā – ķīmijterapijā, ginekoloģijā, uroloģijā, ķirurģijā, fizikālā un rehabilitācijas medicīnā), vairākas pacientu organizācijas (“Soli priekšā melanomai”, “Dzīvības koks”, Latvijas sieviešu-volontieru biedrība “VITA”, labdarības fonds Rozā vilciens, fonds “Movember Latvija”), Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, kā arī pārstāvji no farmācijas industrijas.  

Onkoloģijas domnīcu procesu virzīja neatkarīgi moderatori. Domnīcu dalībnieki piedalījās uz vienlīdzības principa. Darbs norisinājās grupās, kuras regulāri tika jauktas, lai veicinātu dalībnieku viedokļus dažādu problēmu definēšanā un risinājumu noteikšanā. 

Domnīcu vadmotīvs - pacienta ceļš tā dažādajās fāzēs un pieredzēs, kas ļāvis dalībniekiem strādāt kopā pēc būtības un koncentrēties uz nepieciešamajiem risinājumiem. 

Atlikušajās domnīcās plānots detalizētāk aprakstīt atsevišķu rīcībvirzienu risinājumus, kuru iekļaušanu onkoloģijas plānā vērtēs Veselības ministrija.