Veselības ministrija izstrādā valsts politiku un tiesību aktus par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, saņemšanas kārtību un apmaksu.

Informācija par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu un saņemšanas kārtību pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv 

Veselības ministrija pārrauga veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, izstrādā tiesību aktus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, nosaka prioritārās veselības aprūpes jomas (t.sk. saistībā ar valsts budžeta veidošanu kārtējam gadam).

Veselības ministrija izvērtē un analizē veselības aprūpes pakalpojumu organizācijas kārtību atsevišķās nozarēs, veicot nepieciešamās izmaiņas.

Veselības ministrija pārrauga veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanu ārstniecības iestādēs. Par veselības aprūpes kvalitātes uzraudzību ārstniecības iestādēs atbildīgā iestāde Veselības inspekcija www.vi.gov.lv