Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas mērķis ir nodrošināt cilvēku tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu gaisu.

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Jana Feldmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore

Komisijas locekļi:

 • Pēteris Apinis, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis 
 • Inga Birzniece, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja
 • Santa Buša, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vecākā eksperte
 • Sandra Falka, Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente
 • Ella Hartmane, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vecākā eksperte
 • Alvils Krams, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis 
 • Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālo lietu un sociālās drošības eksperts
 • Inese Olafsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperte
 • Vineta Pavlovska, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore
 • Aija Pelne, Slimību profilakses un kontroles centra Atkarības slimību riska analīzes nodaļas vadītāja
 • Mārtiņš Pužuls, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba aizsardzības vecākais speciālists 
 • Iveta Pudule Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas valdes locekle
 • Viesturs Razumovskis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors
 • Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
 • Ilze Seipule, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece  
 • Astrīda Stirna, Veselības ministrijas galvenais speciālists - narkologs
 • Baiba Šmite-Roķe, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
 • Viktors Vaščenkovs, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas galvenais inspektors
 • Imants Zaķis, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktora vietnieks

 

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas darba kārtības un protokoli: