MērķisSpecifiskais atbalsta mērķis ir atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

 Atbalstāmās darbības:

  • projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana
  • prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde
  • vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide un ieviešana
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana

Projekta īstenotājs:

Nacionālais veselības dienests, no 01.10.2021. - Veselības ministrija

Projekta sadarbības partneri:

Nacionālais veselības dienests, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Kopējais finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums ir 6 783 532 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 766 002eiro un valsts budžeta finansējums – 1 017 530 eiro.

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

2021.gada 17.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.558 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"

2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu.

 

ESF ansamblis