Veselības ministrija izstrādā Ārstniecības riska fonda darbību reglamentējošos tiesību aktus, pārrauga Ārstniecības riska fonda darbību.

Veselības ministrija izskata personu iesniegumus, kuros apstrīdēts Veselības inspekcijas lēmums par atlīdzības izmaksu no Ārstniecības riska fonda. 

Plašāku informāciju par Ārstniecības riska fondu un par iesnieguma iesniegšanu Ārstniecības riska fondam lasīt Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv