Imunizācijas valsts padomes mērķis: izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar vakcināciju un imunizācijas politikas realizāciju valstī, un sniegtu priekšlikumus to izvērtēšanai.

Imunizācijas valsts padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētāja: Dace Zavadska, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja; Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras docente

Padomes locekļi:

  • Ainārs Lācbergs, Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieks
  • Jānis Zvejnieks, Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks
  • Uga Dumpis, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs
  • Ainis Dzalbs, ģimenes ārsts 
  • Antra Fogele, Nacionālā veselības dienesta Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļas vadītāja
  • Dace Gardovska, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja
  • Santa Markova, SIA „Rīgas Dzemdību nams” ginekoloģe, dzemdību speciāliste 
  • Inga Akmentiņa-Smildziņa – nodibinājuma “Fonds Mammām un Tētiem” vadītāja
  • Gunta Stūre, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” 6.HIV/AIDS nodaļas vadītāja
  • Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore; Latvijas sabiedrības veselības asociācijas priekšsēdētāja

Veselības ministrijas kontaktpersona: Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv

Imunizācijas valsts padomes 2010.gada un 2011.gada sēdes protokoli (Informācija Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv).