Eiropas Savienības Padome europa.eu

Eiropas Savienības Padomē (ES Padome) tiekas visu ES dalībvalstu ministri, lai apspriestu, grozītu un pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

ES Padomes ministri ir pilnvaroti uzņemties saistības savas valdības vārdā darbībās, par kurām vienojas sanāksmēs. Tā ir svarīgākā lēmumu pieņēmēja institūcija un pārstāv dalībvalstu intereses Eiropas Savienībā. ES Padomes galvenie uzdevumi ir:

  • paust ES valstu valdību viedokli
  • pieņemt ES tiesību aktus
  • koordinē ES politiku

ES Padomes darbu vada Prezidentūra - kāda no dalībvalstīm, kas 6 mēnešus pēc kārtas pilda prezidējošās valsts funkcijas. 

Juridiski ES Padome ir viena organizācija, bet tā tiekas 10 dažādos "sastāvos" atkarībā no tā, kādus jautājumus ir paredzēts apspriest.

Veselības ministrija piedalās Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomē (EPSCO).

EPSCO padomē sanāk visu ES dalībvalstu ministri, kuri atbild par nodarbinātību, sociāliem jautājumiem, veselību un patērētāju tiesību aizsardzības politiku. Sanāksmēs piedalās arī attiecīgie Eiropas komisāri.