Veselības ministrijas 2020.gada valsts budžets

Veselības aprūpe: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā 1004,2 milj. eiro jeb 82,4%

Sabiedrības veselība: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā 4,7 milj. eiro jeb 0,4%

Farmācija: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem 191,7  milj. eiro jeb 15,7%

Nozaru vadība un politikas plānošana: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam 18,6 milj. eiro jeb 1,5%

(Informācijas avots Finanšu ministrija www.fm.gov.lv)

  • Veselības ministrijas pamatbudžeta programmu un apakšprogrammu tāmes kase.gov.lv