Nodevumi tiek sagatavoti, regulāri apspriežoties ar iesaistītajām pusēm un iesaista tās līdzdalības procesos nodevumu sagatavošanā.

 

2. nodevums: Veselības darbaspēka un apmācības sistēmas analīze

3. nodevums: Darba uzdevumi datubāzei, kas satur jaunāko informāciju par veselības aprūpes speciālistiem

4. nodevums: Rīcības plāns veselības aprūpes darbinieku apmācībai un prasmju attīstībai

5. nodevums: Veselības darbaspēka plānošanas modelis

6. nodevums: Projekta gala ziņojums