Nodevumi tiek sagatavoti, regulāri apspriežoties ar iesaistītajām pusēm un iesaista tās līdzdalības procesos nodevumu sagatavošanā.