Veselības ministrijā starptautisko sadarbību koordinē Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments. 

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments:

  • organizē ministrijas starptautisko sadarbību un nodrošina uzraudzību pār ministrijas kompetencē esošajiem starptautiskajiem līgumiem un konvencijām.
  • nodrošina sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, piemēram, Pasaules Veselības organizāciju, Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerību un citām.
  • aktualizē informāciju par starptautiskajiem pasākumiem, kas ir Veselības ministrijas kompetencē, sadarbojas ar valstīm, piedaloties starpvaldību darba grupās un izstrādājot sadarbības līgumus starp valstīm.
  • organizē starptautiska līmeņa vizītes, tikšanās, sanāksmes un konferences. Nodrošina darbu pie starptautisko projektu ieviešanas, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem.

Informāciju par Veselības ministrijas dalību straptautiskajās organizācijās, Eiropas Savienības organizācijās un par sadarbību regulējošajiem dokumentiem skatīt sadaļā "Eiropas Savienība".

​Kontaktinformācija saziņai ar Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentu: (+371) 67876081, 67876025, 67876024, e-pasts: es@vm.gov.lv